Har ökat stort sen årsskiftet. Det är många tonåringar i Göteborg som inte kan bo hemma hos sina föräldrar. För dem är väntan just nu ovanligt lång för att få komma till ett familjehem. Göteborgs Stad efterlyser privatpersoner som vill ställa upp och öppna sitt hem.

– Flera av ungdomarna behöver ett hem för livet, en familj som finns kvar även när de flyttar till något eget. Att få vuxna att resonera med kring livsbekymmer och hur man ska hitta sin identitet kan göra stor skillnad för tonåringarna som nu väntar på ett nytt hem, säger Peter Håkansson, enhetschef inom Familjehem Göteborgs Stad.

100 barn väntar på plats
Just nu står nästan hundra barn i kö för att få ett familjehem. Det är en ökning med 25 procent sedan årsskiftet och särskilt anmärkningsvärt är att andelen tonåringar har ökat väsentligt; från ungefär hälften vid årsskiftet till drygt två tredjedelar just nu.

– Det vanligaste är att människor som är intresserade av att bli familjehem vill ta hand om ett litet barn. Med en ökad mängd inkommande ärenden totalt gör det att tonåringarna tyvärr blir kvar på väntelistan, säger Peter Håkansson.

Att bo i ett familjehem är i de flesta fall det erkänt bästa alternativet för barn som inte kan bo hemma.

Familjehemsenheterna i Göteborgs Stad behöver fler familjer i och runt Göteborg som vill ställa upp; familjer med olika kulturella bakgrunder och familjesituationer.

– Att bli familjehem till en tonåring är att vitalisera sitt liv. Man ska tycka att det är kul med ungdomar och inte ha glömt hur det själv var att vara tonåring. Det är en fördel om man har varit tonårsförälder eller haft tonåringar omkring sig så att man har en någorlunda realistisk bild av vad det innebär, säger Peter Håkansson.

Familjehem Göteborgs Stad bjuder in intresserade familjer till ett informationsmöte den 2 april, om att bli familjehem till en tonåring.

Aldrig för sent att hjälpa
Ungdomarna har i många fall svåra familjeförhållanden bakom sig, något som sätter sina spår. De har ofta stora behov av att bli sedda, bekräftade och få vara i ett sammanhang där de blir respekterade.

– Det är aldrig för sent att hjälpa en ungdom till ett bättre liv. Ett familjehem kan göra skillnaden och därmed ge möjligheten att växa upp till en harmonisk vuxen, säger Peter Håkansson.

Att vara en stabil vuxen och en trygg fungerande familj kan räcka långt. Som familjehem får man dessutom utbildning, regelbundet stöd i sitt uppdrag och vid behov avlastning och särskild handledning.