Konferens om dialog, medling och konflikthantering. Tre världsledande organisationer inom dialog och medling möts för första gången i Göteborg nästa vecka. Här ska de delta i seminarier som arrangeras av bland andra Göteborgs Stad.

– Vi som arbetar med de här frågorna tycker att det är rätt stort att de träffas i Göteborg för första gången och inte vid något berömt amerikanskt universitet, säger Bernard le Roux på social resursförvaltning.

Han är planeringsledare på S 2020, en kommunal verksamhet som arbetar med att få in social hållbarhet i stadsplaneringen.

Representerar stora organisationer inom området
De inbjudna är fem personer från olika inriktningar i ämnet dialog, medling och konflikthantering:

Joseph Folger och Judy Saul från Institute for the Study of Conflict Transformation i Hempstead, New York, representerar den transformativa modellen; Max och Ellen Schupbach från the Deep Democracy Institute i Portland, Oregon, företräder den processorienterade modellen medan Cathy Wilkinson från Stockholm Resilience Centre är representant för ekologisk-social hållbarhet.

– De jobbar i hela världen, men har aldrig träffats tidigare, delvis för att de har så mycket att göra, säger Bernard le Roux.

Erfarenhet från hela världen
Deep Democracy Institute har bland annat arbetat med konflikter och utbildning i Palestina. Institute for the Study of Conflict Transformation anses vara pionjärer inom konflikthantering och medling i USA.

– I vårt arbete med dialog i komplexa urbana frågor, har vi fått inspiration från alla tre inriktningarna, därför är det roligt att de kommer hit för ett samtal där alla kan lära av alla, säger Bernard le Roux.

Han säger att alla de inbjudna gästerna har ett förhållningssätt som inte försöker skapa kontroll eller hantera konflikter på ett fyrkantigt eller linjärt sätt.

Fokus på medborgarna
– De har förmågan att se nya kopplingar och hur man bäst hanterar dynamik i konflikter. En stor fråga är hur man ska ta tillvara kraften som kommer från engagerade eller upprörda medborgarna på ett bra sätt.

– Just det är något vi försöker arbeta med inom S 2020, att via dialog i komplexa frågor skapa mer hållbara lösningar för framtiden.

Förutom de fem gästerna har 15 personer bjudits in att delta, från bland annat Göteborgs Stad, Chalmers, SKL samt universitet i Sverige, Norge och Danmark. Utgångspunkten för samtalet blir ett konkret fall, baserat på problem i stadens dialogprocesser.

Hela tisdagens seminarium kommer att filmas och eventuellt kommer delar av den att läggas ut på Internet.

Under onsdagen och torsdagen arrangeras också en två dagars workshop i ämnet öppna forum. Dit har chefer och processledare i kommunen bjudits in och hittills är cirka 20 personer anmälda.

Medarrangör är Mistra Urban Futures, det nya göteborgsbaserade centrat för hållbar stadsutveckling.