Stadsdelarna Torslanda och Bergsjön inleder nu ett samarbete i mångfaldsfrågor. Erfarenhetsutbyte inom äldreomsorgen, möten mellan skolornas rektorer och turneringar mellan idrottsföreningar är några idéer som kom fram på måndagens upptaktsmöte.

De båda stadsdelarna Torslanda och Bergsjön är på många sätt varandras motsatser. I Torslanda bor sex procent invandrare. Motsvarande siffra för Bergsjön är över 50 procent.

– Vår grundtanke är att det är viktigt med möten. Bristen på möten befäster stereotyper av olika slag, inte minst när det gäller etnisk diskriminering, säger Christina Börjesson, stadsdelschef i Bergsjön, som tillsammans med Sven Höper, stadsdelschef i Torslanda, tagit initiativ till samarbetet.

Börjar med äldreomsorgen

Först ut är äldreomsorgens enhetschefer som träffas i februari. Senare ska även personalgrupperna på olika äldreboenden besöka varandras verksamheter för ett utbyte av erfarenheter. Bland annat av hur man håller kulturella traditioner vid liv.

– Till exempel har Torslanda inte så många äldre invandrare på sina boenden. Men eftersom det kommer inom en snar framtid är det viktigt att personalen lär sig hur man hanterar andra kulturers traditioner när det gäller kost och vård i livets slut, säger Christina Börjesson.

Sommarpraktik för ungdomar

För ungdomar planerar man en gemensam satsning på sommarpraktik.

– Det kan börja redan i sommar för årskurs åtta. Vi tänker oss att man ordnar praktik i båda stadsdelarna och har ett partnerskap där två ungdomar, en från varje stadsdel, följs åt och stöttar varandra, säger hon.

Andra områden som berörs av samarbetet är förskola, skola, kultur och fritid samt personalenheterna. Dessutom är en halvdag för möte mellan stadsdelsnämndernas politiker inplanerad.