Efter tio års aktivt jämställdhetsarbete sätter Torslanda nu sina erfarenheter på pränt. I den nya handboken "Vi gör skillnad! – Om hållbar jämställdhet i Göteborgs Stad, Torslanda" lyfts praktiska och goda exempel fram ur den breda verksamheten.

– Vi hoppas att den här boken ska inspirera andra, säger Elsie Averlid som är planeringsledare för folkhälsa och jämställdhet i Torslanda och på nära håll kunnat följa stadsdelens framsteg under tio år.

Manlig personal kunde visst rulla hår

I den nya handboken ”Vi gör skillnad! – Om hållbar jämställdhet i Göteborgs Stad, Torslanda” lyfts praktiska och goda exempel fram ur den breda verksamheten.

Där finns till exempel äldreboendet som insåg att den manliga personalen visst kunde rulla upp håret på de äldre damerna, och där finns skolan som förstod att rastaktiviteternas resurser borde fördelas mer rättvist.

I Torslanda har man sedan länge medvetet jobbat med jämställdhetsfrågorna. Det senaste steget – att jämställdhetsintegrera alla verksamheter – blev möjligt genom ett anslag på drygt två miljoner kronor från SKL (Sveriges kommuner och landsting.)

Cheferna måste driva

Tack vare de pengarna kunde man projektanställa tre pedagoger som kartlagt det vardagliga arbetet, utbildat chefer och försett dem med verktyg inför det fortsatta arbetet med jämställdheten.

– Det måste vara cheferna som driver utvecklingsarbetet – annars är det svårt att nå fram. Det nya är att det nu blir integrerat i verksamheten – tidigare har det varit som ett utvecklingsprojekt vid sidan av det ordinarie arbetet, säger Elsie Averlid och fortsätter:

– Det gäller att kunna skilja på det privata och det professionella – oavsett vad man själv har för åsikt så finns det ju ett uppdrag.

Intresset för satsningen har varit stort från såväl kommunledningen, som den egna förvaltningen och SKL.

”Det finns så mycket att vinna”

– Även andra kommuner har hört av sig och velat att vi ska komma och berätta om vårt arbete, säger Elsie Averlid.

På onsdag i nästa vecka samlas chefer, nyckelpersoner och politiker i Torslanda för att summera och stämma av arbetet med jämställdhetsintegrationen. I samband med temadagen kommer ett nytt arbetsmaterial att presenteras: en pärm med konkreta råd och tips för cheferna i det fortsatta jämställdhetsarbetet.

– Det finns så mycket att vinna i form av ökat samarbete och färre konflikter, säger Elsie Averlid som under onsdagen delade med sig av Torslandas erfarenheter till kommunstyrelsen.