Valdeltagandet bland ungdomar i Torslanda slog rekord i årets val till Ungdomsfullmäktige. Närmare hälften av stadsdelens ungdomar röstade. Genomsnittet för hela stan blev 24,5 procent – en procent sämre än förra året. På tisdagen avslutades valet till Ungdomsfullmäktige.

37.000 ungdomar – från femteklassare till sjuttonåringar – var röstberättigade. En fjärdedel av dem valde att rösta.

– Vi hade hoppats på ett bättre resultat och kanske komma upp till 30 procent i år, säger Eva Looström, planeringsledare för Ungdomsfullmäktige.

Stort spann mellan bästa och sämsta

Flest röster kom från Torslanda som slog rekord med sina 47 procent. Styrsö och Bergsjön kom inte långt efter med 40,7 respektive 38,5 procent. Minst engagerade i valet var ungdomar från Backa. Där röstade bara 8,3 procent av ungdomarna.

Därefter hamnar Kortedala med 12, Lundby med 13,8, Biskopsgården med 16 och Linné med 17,7 procent.

– Spannet är väldigt stort, från 8,3 till 47 procent. Målet är att skillnaderna ska utjämnas. Det ska inte spela någon roll var någonstans man, alla ska ha lika stor chans att påverka, säger Eva Looström. En framgångsfaktor för att få upp valdeltagandet är att skolorna engagerar sig. I stadsdelar där skolorna aktivt informerar om valet till Ungdomsfullmäktige är valdeltagandet stort.

”Bra sätt att undervisa om demokrati”

– Att göra en grej av det i skolan är ett bra sätt att undervisa om demokrati. Ungdomsfullmäktige är ett väldigt aktivt forum där unga kan göra sin röst hörd, säger Eva Looström.

Ungdomsfullmäktige har 81 ledamöter och 21 ersättare. Mandaten fördelas efter antalet unga i de olika stadsdelarna. Tanken är att ge ungdomar möjlighet att kommunicera med stans olika nämnder och förvaltningar för att väcka frågor som rör unga.