Linden som föll ner över en bil på Engelbrektsgatan på tisdagsförmiddagen fanns med på park- och naturförvaltningens lista över 344 dåliga träd som ska tas ner. ”Det skulle ha sågats ner inom den närmaste tiden, vi har ju tänkt vara klara till sommaren”, säger Helen Svenstam, avdelningschef på park- och naturförvaltningen.

Efter att en annan lind föll ner utanför Stadsbiblioteket förra våren gjorde park- och naturförvaltningen en inventering av 2.596 träd. 344 träd ansågs då som så dåliga att de bör sågas ner, på längre eller kortare sikt.

– Träden är bedömda utifrån olika aspekter. Vi har tagit ner mellan femtio och hundra träd sedan inventeringen gjordes. Det finns kanske trettio-fyrtio träd kvar av de träd som vi prioriterat högst, säger Helen Svenstam.

Lind känsligt trädslag

Park- och naturförvaltningen och en arborist (trädexpert) har också pekat ut träd som växer dåligt i en miljö där de inte har chans att växa.

– Vi har prioriterat träden i flera olika grupper, det här är ett arbete på flera års sikt. Men vi har förstås prioriterat de träd som vi bedömt vara i sämst skick, självklart kan man gå överallt i stan, säger Helen Svenstam.

Just lindträdet har mjuk ved vilket gör att det påverkas särskilt mycket av rötangrepp enligt Helen Svenstam, och stadens träd har det generellt sett tuffare än träden i skogen.

-Träd i trafik- och gatumiljö i stan är stressade och lever under svåra omständigheter. Bland annat på beroende på att vi är där och gräver, schaktar och skär av rötter på olämpligt sätt och fyller upp med jord när vi bygger nya gator och trottoarer.

Den man som klämdes fast när trädet föll över hans bil chockades men klarade sig utan allvarliga skador enligt polisens kriminaljour.