Anonyma vardagshjältar i fokus på Anhörigdagen. Det finns 1,3 miljoner anonyma vardagshjältar i Sverige. På söndag 6 oktober är det deras dag. Den kallas Nationella anhörigdagen och tillägnas alla som vårdar eller stödjer en närstående i hemmet.

– De gör verkligen en fantastisk insats för sina närstående och för hela samhället, säger Britt Grenholm, anhörigkonsulent i Centrum.

– Tyvärr känner inte alla till att de själva kan få stöd från kommunen. Jag träffar anhöriga som blir utbrända och måste sjukskrivas eller gå i pension för tidigt för att de engagerar sig så mycket i att vara stöd för en närstående.

Inte bara släktingar
Forskare har beräknat att 1,3 miljoner människor vårdar eller stödjer en närstående. Den största gruppen är kvinnor i åldrarna 45-65 år.

– De flesta har inte kontakt med kommunen – och det är angeläget att de får information om att det finns stöd att få, säger Britt Grenholm.

Många tror kanske att anhörigstöd enbart handlar om en äldre make eller maka som stödjer sin sjuka livskamrat, men den stora gruppen anhöriga är faktiskt yrkesaktiv ålder vilket kan ge andra behov. Det finns många yngre målgrupper och kommunen försöker även nå dem. Många anhöriga ger också telefonstöd till närstående som bor på annat håll i landet – eller utomlands vilket kan ta mycket kraft och tid samt ge upphov till stor oro. Det behöver inte vara släktband, utan kan lika gärna vara en granne eller en god vän. Och det handlar inte bara om åldrande eller sjukdom utan också om missbruk och funktionsnedsättningar.

Bry sig om varandra
Göteborgs Stad har idag minst en anhörigkonsulent per stadsdel, ibland två. Dels finns ett generellt, kostnadsfritt stöd i form av enskilda samtal och anhöriggrupper, seminarier och utbildningar som konsulenterna ordnar.

Men det finns också ett biståndsbedömt stöd som kan utgå till den som lägger ner stora delar av sin vardag på anhörigstöd och som ibland måste få avlastning.

I Socialtjänstlagen står det i femte kapitlet:
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.”

Trenden i många kommuner idag är att allt större börda läggs på det så kallade civilsamhället, till exempel anhöriga.

Får inte vara tvång
– Man kan ju tycka att det är positivt, för det blir ett humant och bra samhälle, där man tar ansvar och bryr sig om varandra. Samtidigt får det inte bli så att anhöriga får slita så mycket att de börjar fara illa själva, säger Britt Grenholm.

– I stadens riktlinjer sägs att det ska vara frivilligt att stödja en närstående, inte ett tvång på grund av bristande resurser.

I Göteborg uppmärksammas Anhörigdagen på söndag med en träff i Wallenstamsalen på Stadsmuseet på Norra Hamngatan.

En familj i kris
Dit är alla välkomna för att lyssna på föredrag av bland andra Ing-Marie Wieselgren från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon kommer att tala på temat ”Livspusslare med vårdsamordningsansvar – livet som anhörig, hur överlever man?”

Dessutom kommer en anhörig, Ulf Lundahl, att dela med sig av sin vardag.

– Det är ett hoppingivande föredrag om en familj i kris och vägen tillbaka till glädjen i livet, säger Britt Grenholm.

Det är fri entré till träffen som börjar kl 12 och avslutas vid 14-tiden.