Trafikkontoret Parkering är bäst på kvalitetsarbete i Göteborgs Stad 2003. Det tillkännagavs vid en högtidlig ceremoni i Konserthuset på tisdagseftermiddagen. ”Trafikkontoret Parkering är ett gott föredöme för kvalitetsutvecklingen i Göteborgs Stad och präglas av målmedvetenhet, delaktighet och systematisk samverkan med leverantörer” lyder en del av domarkommitténs motivering.

– Vi behöver fler som arbetar enligt det nya processinriktade arbetssättet, och det är viktigt att inte underskatta den betydelse som den vardagliga servicen har för en konkurrensutsatt kommuns möjligheter i framtiden. En organisation som inte arbetar med kvalitet kommer inte att klara sig, sa kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson som på tisdagseftermiddagen delade ut diplom och prisbuckla till Trafikkontorets parkeringschef Hans Magnusson.

595C.jpg
Tänker på kunderna

– Det är tredje året vi är med och vi lär oss mer för varje år. Det handlar om att sätta av tid för kvalitetsarbetet. Cirka tio dagar per år, fem procent av arbetstiden, är inte särskilt mycket tid för att arbetet ska bli bättre. Vi har satt av tid och det tänker vi fortsätta med, säger Hans Magnusson.

Trafikkontoret Parkering består av tio personer och ansvarar bland annat för tillåten och otillåten uppställning av fordon på stadens gator. Mc-parkering, skrotbilar och boendeparkeringar är en del av det som hamnar på kontorets bord.

– Vi tänker i kundperspektivet, vad de olika kundgrupperna vill. Vi har arbetat med enkäter och fokusgrupper, vi har också ordnat träffar med olika kundgrupper, som yrkesförare och motorcyklister, säger Hans Magnusson.

Två utmärkte sig

Sex organisationer deltog i år om kvalitetsutmärkelsen: Trafikkontoret Parkering, Familjeförskolan i Lundby, Göteborgs Stads Bostads AB, distrikt Rannebergen, Förvaltningsledningen i stadsdelen Kortedala, Nya Påvelundsskolan i stadsdelen Älvsborg och Överförmyndarförvaltningen.

52D4.jpg
Av deltagarna var Trafikkontoret Parkering och Nya Påvelundsskolan helt outstanding och det var svårt att skilja dem åt, enligt domarkommitténs ordförande, kommunstyrelseledamoten Endrich Schubert (s)

Nya Påvelundsskolan får därför ett särskilt hedersomnämnande för att sitt sätt att vara ”skolan mitt i byn” med fokus på trygga, bekräftade och ansvarstagande elever.

”Har gett stora resultat”

Kerstin Almgren från Lundby Familjeförskola gav sin syn på hur hennes verksamhet har upplevt kvalitetsarbetet:

– Vi har redan sett stora och bra resultat i vårt kvalitetsarbete. Det har hjälpt oss att utveckla vår verksamhet och vi gör idag mera rätt saker. Det har varit en rolig och lärorik process som vi är glada över att ha genomfört.

Dommarkommitténs motivering i sin helhet:

Trafikkontoret är en komplex organisation som arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling. Verksamheten redovisar väl integrerade och dokumenterade angreppssätt och kundfokuseringen är tydlig.

Ständiga förbättringar banar vägen för långsiktighet. Förebyggande verksamhet finns i flertalet processer. Trafikkontoret Parkering präglas av målmedvetenhet, delaktighet och systematisk samverkan med leverantörer. Trafikkontoret är ett gott föredöme för kvalitetsutvecklingen i Göteborgs Stad