Det första i raden av flera politiska beslut. Trafiknämnden beslutade på torsdagen att arbetet med Göteborgs stadslinbana inte ska fortsätta. Detta är det första av en rad politiska beslut som måste fattas framöver. I väntan på det är projektet tills vidare satt på paus.

– Trafiknämnden har beslutat av avbryta projektet. Vad det gäller lösningen för området vill de nu ha tid att tänka innan de beslutar hur vi ska gå vidare, säger Christer Niland, avdelningschef för stora projekt på trafikkontoret.

Ärendet ska nu närmast gå vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för beslut.

Eftersom linbanan också är en av Sverigeförhandlingens fyra avtalade kollektivtrafiksatsningar i Göteborg behöver de andra parterna, Västra Götalandsregionen och den svenska staten, också besluta om projektets framtid.