"Känns bra att ett första beslut är taget". Trafiknämnden beslutade på torsdagen att en tunnel ska förbinda Lindholmen och Stigberget under Göta älv. “Det känns bra att ett första beslut är taget, vi har jobbat brett med tre olika alternativ och nu kan vi koncentrera oss på att jobba vidare med tunneln”, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare, och tillägger att ärendet ska upp till beslut i fler instanser.

Det fanns tre förslag på Lindholmsförbindelsen: en tunnel, en tolv meter hög öppningsbar bro och en 27 meter hög fast bro. När alternativen var ute på remiss förordade majoriteten en tunnel.

– Vi har skrivit ett tjänsteutlåtande till trafiknämnden och då föreslog vi också att det skulle bli en tunnel. Det var utifrån en rad olika skäl, där remissinstanserna var en del. Alternativen har värderats utifrån ett antal kriterier och sammantaget var en tunnel det bästa utifrån dem.

Fler beslut väntar

Man har tittat på restiden, där tunneln är det snabbaste alternativet, och påverkan på riksintressen på sjöfarten och kulturmiljö. Det gjordes en stadsbyggnads- och exploateringsanalys där man tittade på förlorade exploateringsintäkter, men också hur staden påverkas vid de bägge brofästena. De tittade på påverkan på intressenter och risker kopplat till det samt kostnader, drift och underhåll.

Beslut om en tunnel mellan Stigberget och Lindholmen ska även tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men också i regionstyrelse och regionfullmäktige eftersom projektet delas med Västra Götalandsregionen. Västtrafiks styrelse har tidigare sagt ja till tunnelalternativet.

Under torsdagen fattade trafiknämnden också beslut att fortsätta arbetet med den tänkta gång- och cykelbron mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.