Hur många bönder finns det på Hisingen? Hur gammal är den genomsnittliga göteborgaren? I vilken riktning blåser det oftast i Göteborg? Svaren på de frågorna och många fler finns i Statistisk årsbok för Göteborg. Nu är 2005 års upplaga här.

Statistisk årsbok för Göteborg är en tradition med mer än 100 år på nacken. Den första upplagan handlade om Göteborg år 1900, men kom inte ut förrän 1902.

Internet en revolution

Sedan dess har, som de flesta vet, mycket gått framåt. Dessutom går det mycket snabbare. Nu kommer 2004 års statistik alltså ut tidigt på våren 2005.
Även faktainsamlingen går snabbare i dag.

– Internet har inneburit en revolution. Förr sprang vi till dammiga bibliotek för att hämta redan gamla siffror. Nu nästan sprutar det fram ny statistik på nätet, säger Lutz Ewert på stadskansliets statistikgrupp.

En nyhet i årets bok är trafikflödeskartan som visar vilka gator som är mest trafikerade. Annars är en stor del av innehållet återkommande från år till år.

Och det också det som lite av ”grejen” med boken: att kunna jämföra med hur det var för tio eller hundra år sedan.

6514_2.jpg
Sedan något år tillbaka finns årsboken även på Internet. Där uppdateras statistiken fortlöpande och är alltså aktuellare än den tryckta. Praktiskt, smidigt och billigt. Men Lutz Ewert anser att också boken har sina fördelar.

”Göteborg världens mitt”

– Man kan ha med den överallt och drabbas inte av tekniska störningar. Och personligen tycker jag att det är lättare att leta i en bok, säger han.

Och för den som vill göra jämförelser långt bakåt i tiden är det den tryckta varianten som gäller. Att lägga ut data från alla gamla upplagor på nätet är ett alltför dyrt och tidskrävande arbete.

Statistisk årsbok är en av de äldsta publikationerna i sin genre – äldre än både sina motsvarigheter i Malmö och Stockholm och SCB:s utgåva med statistik för hela landet.

– Det speciella med den är att allt har ett Göteborgsperspektiv. Göteborg är världens mitt, säger Lutz Ewert.

Används i skolorna

Boken används naturligtvis mycket av kommunala tjänstemän. Men även företag hör av sig och vill ha information när de gör marknadsundersökningar eller förbereder en etablering.

I skolvärlden nyttjas statistiken av såväl grundskolelever och gymnasister som högskolestuderande.

– Och privat kan den som tittar i boken lära sig väldigt mycket om Göteborg. Saker och ting är faktiskt inte alltid som man tror, säger Lutz Ewert.

Visste ni till exempel att göteborgarnas favoritchartermål är Las Palmas? Och hur var det med svaret på frågorna som inledde artikeln? Jo: 99, 39,3 år och sydvästlig.

Fotnot:
Statistisk Årsbok Göteborg kostar 106 kronor och kan beställas via statistikgruppen.stadskansliet@stadshuset.goteborg.se eller på telefon 61 23 01, 61 21 16