Baksida ska bli framsida. Området runt Centralstationen ska utvecklas till en välkomnande ny stadsdel, mitt i Göteborg. På torsdag 30 maj visar tre internationella arkitektlag sina tankar för området. Presentationen i Älvrummet vid Operan är öppen för alla.

– Det här blir första gången vi visar upp idéstudierna, där arkitektlagen fått arbeta med Centralen-området utifrån tre olika perspektiv, säger Lena Jacobsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

De tre perspektiven är ”Innehåll, täthet och skala”, ”Vatten som kvalitet/tillgång och klimatanpassning” samt ”Överbrygga barriärer och skapa stråk”.

Första idéerna
Arkitektteamen – från Sverige, Danmark och Nederländerna – får en kvart vardera för att presentera sina idéer och alla som vill får komma med inspel och frågor.

– Det ska bli spännande att få visa upp de första idéerna för den nya regionkärnan: En ny stadsdel med stora områden för ny bebyggelse, där många människor möts och där regionen och staden är ännu mer tillgänglig för kollektivtrafik än idag, säger Lena Jacobsson.

Centralen-området sträcker sig från Drottningtorget till Göta älv, från Operan till Gullbergsvass och är ett av åtta delområden i visionen Älvstaden. Ett stort område med stora projekt: Nya Hisingsbron, ny pendeltågsstation och andra infrastrukturprojekt och dessutom utbyggt resecentrum, ny bussterminal och cykelparkeringar.

Helheten viktigast
– Fast i Älvrummet ska vi inte fokusera så mycket på trafikprojekten, de ingår mer som förutsättningar, säger Lena Jacobsson.

– Kärnan i det vi vill visa nu är idéerna om helheten: Hur området kan bli attraktiv stadsmiljö för människor och hur området kan kopplas till Frihamnen, till älven och till innerstaden. Till Centralen-området kopplas också den framtida nya stadsdelen Gullbergsvass med tät, blandad stadsbebyggelse.

– Ett välkomnande område för dem som besöker Göteborg. Centralenområdet ska utvecklas från att vara en baksida till att bli en framsida mot regionen och staden, säger Lena Jacobsson.

Idag finns det nästan inga bostäder i området, men cirka 7 000 personer arbetar här och inom gångavstånd arbetar runt 40 000, till exempel i Nordstaden och inom Vallgraven.

Hett område
Men kommande decennier ska här byggas blandstad samtidigt som den nya bron och pendeltågstationen ska på plats. Bedömningen är att 1.200 nya lägenheter och 8.000 arbetsplatser kan tas fram, troligen med start runt 2015. Ungefär 15 år senare ska området vara färdigexploaterat.

– Centralen-området är ett av Nordens hetaste områden och har en riktigt stor potential för framtiden som internationellt, nationellt, regionalt och lokalt nav mitt i den göteborgska citykärnan, säger Lena Jacobsson.

Tid och plats: Torsdag 30 maj kl. 15.00-16.30, Älvrummet, Kanaltorget 1.