Solvädersbyns och Flygvädersgatans förskolor och bemanningsenheten i SDN Centrum fick på onsdagen ta emot hedersomnämnande för god kvalitet under Göteborgs Stads stora chefsträff på Svenska mässan.

Utmärkelsen Kvalitet Göteborgs Stad har funnits i tolv år. I år får ingen verksamhet utmärkelsen men två organisationer får hedersomnämnande.

”Kundorientering utöver det vanliga”

Den ena är Solvädersbyns och Flygvädersgatans förskolor som har ”utvecklat en kundorientering utöver det vanliga genom att barnens och föräldrarnas förväntningar och synpunkter är styrande i det kontinuerliga förbättringsarbetet”.

”För att nå ännu större framgång behöver förskolorna förtydliga sitt arbete med mål och processer samt finna metoder för att på ett systematiskt sätt jämföra sig med och lära av andra” skriver domarkommittén i sin motivering.

”Lyhördhet mot beställarna

Den andra organisationen är bemanningsenheten inom stadsdelsförvaltningen Centrum som får hedersomnämnande för ”ett starkt fokus på och lyhördhet mot beställarna i stadsdelsförvaltningens olika verksamheter”.

Som ord på vägen inför det fortsatta kvalitetsarbetet skriver domarkommittéen att ”en framgångsfaktor framöver för Bemanningen är att låta samtliga medarbetare, både tillsvidare- och timanställda omfattas av utvärderingen, eftersom kunderna möter alla anställda som är vikarier”.