På tisdag i nästa vecka samlas forskare, folk från kommunen och representanter för polisen på Göteborgs universitet för att diskutera tre nya forskningsprojekt. Bakom seminariet står en partnerorganisation till Rådet för tryggare och mänskligare Göteborg.

De tre forskningsprojekten rör hur polisorganisationen speglar den etniska mångfald som finns i samhället, hur polisen agerar och fungerar i ett multikulturellt samhälle, hur polisen samarbetar med socialtjänsten och andra myndigheter, samt hur polisorganisationen hanterar krav och förväntningar från omvärlden.

– Det blir möjlighet till frågor och diskussion. Det kommer en hel del poliser, kommunfolk och forskare. Tanken är att presentera forskningsprojekten när de är i uppstartsfasen, för att folk ska kunna engagera sig och komma med synpunkter och för att man ska kunna knyta kontakter, säger Sven-Åke Lindgren vid Göteborgs universitet.

Seminariet äger rum mellan klockan 15 och 17 den 7 december, på Sprängskullsgatan 25 i Haga.
Den som vill vara med kan anmäla sig till Sven-Åke Lindgren senast den 6 december via e-post:
sven-ake.lindgren@gu.se

Fotnot:
Seminariet arrangeras av TSS, Forum för forskning kring trygg och säker stad, som inrättats av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som en partnerorganisation till Rådet för tryggare och mänskligare Göteborg.