Oväntat stor nedgång. Efter elva år av ökande nativitet i Göteborg bröts trenden under 2011. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

Redan för en månad sedan kom siffror från Västra Götalandsregionens databas Västfolket som berättade att göteborgarna blivit fler under 2011 och vid årsskiftet kunde räknas till 520 358.

När Statistiska centralbyrån nu redovisar ytterligare statistik avslöjas bland annat att trenden om ett allt större antal nyfödda göteborgare brutits efter att ha visat en uppåtgående tendens ända sedan 1999.

Färre födslar i hela landet
– Det var en oväntat stor nedgång. Nativiteten gick visserligen ner i hela landet, men mer i Göteborg än genomsnittet, säger Lutz Ewert som är utredningsledare på specialiststaben för Samhällsanalys och statistik på Stadsledningskontoret.

År 2010 föddes det 7857 barn i Göteborg – att jämföra med 7508 förra året 1999 var motsvarande siffra 5216, och sedan dess har kurvan alltså varit ständigt stigande ända tills nu.

– Det är för tidigt att spekulera om de senaste årens ekonomiska kris kan förklara trendbrottet, men nedgången blev större än SCB förväntat, säger Lutz Ewert och fortsätter:

– Vi har tittat på förlossningsprognoser för första halvåret 2012 och ser en liten ökning. Det skulle i så fall vara lite förvånande eftersom trenderna brukar hålla i sig längre perioder innan de vänder.

Allt fler svenskar väljer Göteborg
Om statistiken över nyfödda visat en nedgång ligger dödlighetssiffrorna stabilt kvar på samma nivå som tidigare.

I flyttningsstatiken noterar Göteborg en nettoinflyttning om 3468 personer under 2011. Nettoinvandringen har minskat något, medan nettoinflyttningen från andra delar av landet vänts från en negativ notering 2010, till en ökad inflyttning om cirka 700 personer under 2011.