Det extraordinära vädret ställer snöröjningen och halkbekämpningen inom Göteborgs Stad på hårda prov. Omkring 230 fordon arbetar med att hålla vägar, hållplatser och torg öppna och halkfria. Trafikkontorets och park- och naturförvaltningens kundtjänst 150017 är nerringd, och en del vill ha skadestånd när det skett en olycka. Men kommunens ansvar är begränsat.

Natten till onsdagen arbetade omkring 50 plogbilar med att ploga och salta de större trafiklederna och de gator som bussarna kör på. Under dagen tar bortåt 180 traktorer över för att beta av det mindre vägnätet, som flisas. Busshållplatser, cykelbanor och gångvägar röjs också kontinuerligt under dygnet.

Totalt är omkring 230 snöröjningsfordon igång på uppdrag av trafikkontoret, park- och naturförvaltningen och privata fastighetsägare.

De riktigt stora lederna som till exempel E6, E20 och 155:an Öckeröleden ansvarar Vägverket för.

Stort ansvar på fastighetsägarna

488.jpg
Den gemensamma kundtjänsten för trafikkontoret och park- och naturförvaltningen, 150017, är nedringd. Åtta personer är i tjänst per dag, varav sju svarar i telefon och en svarar på mejl. I måndags fick man 500 samtal, jämfört med 150 som man brukar få en vanlig dag. De flesta handlar om snöröjningen.

– Många som ringer är väldigt upprörda och sura för att det inte är skottat. Ofta är det fastighetsägarens ansvar, men folk vet inte om det, säger Viveka Järkenfors-Wallin på 150017.

När det finns en trottoar eller gångväg inom tio meter från tomtgränsen är det fastighetsägaren som har ansvar för att skotta och sanda den. Om det saknas trottoar så ska fastighetsägaren hålla rent 1,2 meter utanför tomtgränsen.

Snabba ryck för att åtgärda brister

För att korta kötiderna för dem som ringer har man på kundtjänst talat in ett meddelande som bland annat informerar om ställen där det finns grus att köpa, som Vikans Kross på Vikans Industriväg invid Torslandavägen och Ballast på Tagenevägen.

818_10.jpg
Samtalen till 150017 kan också handla om att det är halt på en vägsträcka eller i en backe. Dessutom får man påringningar om snöröjning som gäller kollektivtrafiken, till exempel att en viss hållplats inte är plogad. Personalen på kundtjänst ansvarar för att föra informationen vidare till någon av de entreprenörer som Göteborgs Stad anlitar.

– Inom en minut efter att samtalet avslutats så har vi skickat ett meddelande till den entreprenör som ansvarar för området, säger Viveka Järkenfors-Wallin.

Enskilda har också ett ansvar

En del samtal kopplas vidare till dem som arbetar med skadeståndsärenden på Göteborgs Stads försäkringsbolag Göta Lejon. Många som ramlat vill ha ersättning.

– Folk tror att vi har en olycksfallsförsäkring. Att om man ramlat så ska man få ersättning. Men det är bara när kommunen gjort fel som man har rätt till ersättning, alltså om kommunen varit ”vårdslös, oaktsam eller försumlig”, säger Karin Carolusson på Göta Lejon.

I praktiken betyder det att det kan bli tal om ersättning ifall kommunen missat att snöröja en gata och det lett till en olycka. Men människor har också ett eget ansvar.

– Det är vinterväglag nu, och även om kommunen varit där och flisat så kan det vara halt.

Häromdagen fick hon ett samtal från en kvinna som klättrat upp på en snöhög för att komma åt att posta ett brev. Hon föll och skadade sig, och menade att det var kommunens fel eftersom man lagt upp en snövall vid brevlådan.

– De försöker lägga snöhögarna på bästa sätt men samtidigt måste de ju jobba undan. Man har ett ansvar själv också när man klättrar upp i en snöhög.

410E_2.jpg

Foto: Klas Eriksson