Alla får lämna förslag. Nu kan alla som bor, verkar eller vistas i Majorna-Linné komma med förslag på trygghetsskapande åtgärder. En halv miljonkronor har öronmärkts av stadsdelsnämnden för att förverkliga ett eller flera av invånarnas förslag.

Från den 1 mars till den 9 april kan vem som helst som bor, verkar eller vistas i stadsdelen vara med och påverka genom att lämna in ett förslag. Förslagen ska handla om åtgärder som leder till en ökad trygghet, är praktiskt och ekonomiskt genomförbara för stadsdelen, och kommer stadsdelens invånare tillgodo.

– Tanken med att satsa på en medborgarbudget är att medborgarna, de vi jobbar för, ska få vara med och bestämma och prioritera resurser. Genom att vara med i processen hoppas vi också att människor ska få en större förståelse för vilka prioriteringar vi som stadsdelsförvaltning behöver göra och att öka invånarnas möjlighet till att påverka genom demokratiska processer, säger Madeleine Källvenius, utvecklingsledare för demokrati och medborgardialog i SDF Majorna-Linné.

Invånare med och gör urvalet
Efter den 9 april kommer alla förslag att gås igenom av en arbetsgrupp som gör ett första urval och sållar bort de förslag som inte uppfyller kriterierna. Därefter görs en bedömning och prioritering av förslagen av en grupp bestående av politiker från stadsdelsnämnden, representanter för stadsdelens pensionärsråd, ungdomsråd och funktionshindersråd, samt upp till fem ”vanliga” invånare.

– Om man vill vara med i den gruppen får man gärna höra av sig till oss, säger Madeleine Källvenius.

Också de förslag som inte går vidare och förverkligas kommer att sammanställas, och vid behov vidarebefordras till andra förvaltningar.

Träffar på biblioteken
Förslagen kan lämnas på flera olika sätt – genom att fylla i ett webbformulär på Majorna-Linnés webbplats (länk nedan), mejla eller lämna en fysisk förslagslapp på Majornas eller Linnéstadens bibliotek. Det går också att lämna sitt förslag på någon av de träffar som anordnas klockan 10–12 den 13 mars på Linnéstadens bibliotek, och klockan 14–16 den 20 mars på Majornas bibliotek. Där finns också möjlighet att prata med stadsdelens politiker och tjänstepersoner. Den 26 mars kommer det också gå att chatta med politiker i stadsdelsnämnden om trygghetsfrågor.

Madeleine Källvenius säger att förslagen redan börjat komma in.

– Det har kommit ett par tre stycken, med det är lång tid kvar och jag hoppas att vi får in en hel del förslag!