Bred samverkan mot brott. I en trygghetsundersökning som gjordes i Angered i höstas svarade 82 procent av de tillfrågade att de känner sig trygga i sitt bostadsområde. Dessutom minskar brottsligheten, så det verkar som att stadsdelens brottsförebyggande arbete fungerar.


Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i SDF Angered.

–  Trygghetsundersökningen är en pusselbit som visar på den positiva utveckling som skett de senaste åren. Vi hör också från Angeredsborna att de tycker det är lugnare, och polisen, räddningstjänsten, våra fältare – många säger det, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i SDF Angered.

Hon ser de positiva siffrorna som ett kvitto på att de brottsförebyggande åtgärder stadsdelen vidtagit tillsammans med andra aktörer har fungerat.

Bred förebyggande satsning
– Vi har satsat mycket på det förebyggande arbetet, genom att till exempel försöka fånga upp de ungdomar som riskerar att rekryteras till organiserad brottslighet. Vi har också en avhopparverksamhet som stöttar personer som befinner sig i kriminalitet men vill avsluta den livsstilen. 2018 har vi arbetat med 39 personer, och det verkar gå bra för det flesta av dem, säger Lisa Pedersen.

För att förhindra nyrekryteringen till kriminella gäng har stadsdelen under 2018 startat en ny förebyggandeenhet inom socialtjänsten, som ska ha särskilt fokus på ungdom som befinner sig i riskzonen. Inom enheten har antalet fältassistenter utökats och de skolsociala samverkansteamen förstärkts.

Viktigt med samverkan
Stadsdelen har också tillsammans med polisen tagit fram ett nytt arbetssätt, som gör att det går snabbare för samhället att reagera när ungdomar under 15 år begår brott. Dessutom arbetar man brett mot våld i nära relationer och hedersförtryck.

– Vi har verkligen satsat på att arbeta för ökad trygghet, och ser resultaten från undersökningen som en signal på att vi satsat på rätt saker, säger Lisa Pedersen.

Mycket av det brottsförebyggande arbetet sker tillsammans med andra aktörer.

 – Vi har väldigt god samverkan med polis, räddningstjänst, bostadsbolag och aktörer inom civilsamhället, säger Lisa Pedersen.

Vill stärka tilltron till samhället
Utvecklingen i Angered verkar alltså vara på väg åt rätt håll. Men stadsdelen måste kontinuerligt arbeta för att minska utanförskapet och öka medborgarnas förtroende för varandra och för samhället, enligt Lisa Pedersen.

– Det finns kriminella och politisk-religiösa krafter i samhället som vill påverka våra invånare i en odemokratisk riktning, och vi jobbar hårt för att komma närmare våra invånare och skapa tillit och förtroende för det demokratiska samhället, säger hon.