Resultat av brett samarbete. I drygt tre år har Göteborgs Stad tillsammans med en rad samarbetspartners arbetat med att göra området kring Nordstan till en tryggare plats. Nu uppmärksammas samarbetet med en nominering till Götapriset för Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor.

Lotta Rosander. Foto: Peter Svenson

Grattis Liselotte Rosander Hallberger, enhetschef på socialförvaltning Centrum, som samordnat trygghetsarbetet i Nordstan!

Hur känns det att få den här nomineringen?

− Det betyder jättemycket att få respons på det vi gör! Det är en bekräftelse som ger energi till det fortsatta arbetet. Priset sätter också ljus på den här typen av satsningar och visar hur viktigt det är.

Berätta lite om vad det är ni nominerats för?

− Göteborgs Stad samarbetar med Polis, Nordstans samfällighet, aktörer från civilsamhället och en rad andra aktörer för att skapa trivsel och trygghet dygnet runt i Nordstan. Tillsammans har vi gjort en lägesbeskrivning, handlingsplan och format arbetsgrupper där alla bidrar på olika sätt.

Vilka åtgärder har ni genomfört rent konkret?  

− På Gustaf Adolfs torg har Skyddsvärnet en lokal som ungdomar kan komma till för att få hjälp och lotsas rätt med olika frågor. Arbetet sker i tät samverkan med Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen som ger stöd på vägen till ett arbete.

Vi har vår egen fältgrupp som arbetar med mobila team tillsammans med polis och socialsekreterare. På fredags− och lördagskvällar står Skyddsbussen på strategiska platser i trygghetssyfte.

Polisen har lagt mycket resurser och Nordstans samfällighetsföreningen har genomfört en rad åtgärder för att förbättra den fysiska miljön. Tillsammans med fastighetsägarna deltar vi även i arbetet ”Purpleflagg”. Det innebär att en rad åtgärder genomförs för att skapa trygga miljöer som inte blir folktomma kvällstid.

Varför tror du att ni blivit nominerade till Götapriset?

− Nordstan är en plats som länge har upplevts otrygg på kvällstid när butikerna har stängts. Jag tror vi nominerats för att man förstår att vi satsar på det här området och att vårt arbete har gett resultat.

Hur ser planerna ut framöver?

− Vi har precis fått klartecken för att fortsätta vår samverkan. Utmaningarna försvinner inte bara för att vi har genomfört det här åtgärderna, nu gäller det att fortsätta med det trygghetsskapande arbetet i och runt Nordstan.