Hjällbos trygghetsgrupp – väl synlig i sina gula jackor – återuppstår i april efter att verksamheten legat nere sedan december 2005. Den här gången ingår gruppens arbete i ett helt nytt trygghetskoncept. "Vi ska samordna alla aktiviteter som har med trygghet att göra", säger HjällboBostadens vd, Bettina Öster Tunberg.

När pengarna från storstadssatsningen tog slut i december 2005 gick Hjällbos uppmärksammade trygghetsgrupp i graven, trots de stora framgångarna.

Brotten minskar inte i Lärjedalen

Nu får den nytt liv i och med att en rad olika kommunala förvaltningar och föreningar går samman i en styrgrupp med syfte att ta fram ett genomgripande trygghetskoncept för området.

– I Lärjedalen har brottstatistiken inte gått neråt. Det gör den överallt annars i Göteborg, enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Det finns önskemål från boende i hela staden att vi jobbar med tryggheten i Hjällbo, säger Bettina Öster Tunberg.

Tre kvällspass i veckan

Den nya trygghetsgruppen kommer att bestå av sex handplockade värdar som anlitas via Störningsjouren. Under våren ska de genomgå en utbildning med fokus på lokalkännedom och arbete med ungdomar. I april startar deras arbete, till en början med tre pass i veckan.

– I princip ska de ha samma förebyggande uppgifter som den förra gruppen, bortsett från olika fastighetsskötaruppgifter som värdarna tidigare tog sig an. De ska vara väl synliga, tillgängliga och skapa relationer till dem som bor i området. Inte minst till ungdomarna.

Gruppen blir permanent

Till sommaren finns planer på att utöka verksamheten så att den omfattar fler än tre kvällar och nätter. I dag är det HjällboBostaden som tillsammans med Lärjedalens stadsdelsförvaltning står för finanserna, men Bettina Öster Tunberg hoppas på att ytterligare samarbetspartner vill gå in och satsa pengar.

Hon understryker att verksamheten den här gången inte är tänkt att drivas i projektform.

–Vår ambition är att det här ska vara en långsiktig satsning som ingår i HjällboBostadens normala förvaltning, säger Bettina Öster Tunberg.

Fotnot:
I styrgruppen ingår representanter för Hjällbobostaden, SDF Lärjedalen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Göta Lejon, Göteborgslokaler och Hyresgästföreningen. De har sitt första möte den 2 mars.