Ny fritidsgård och fler vuxna som rör sig ute. Med förebyggande och utåtriktade åtgärder fortsätter Västra Hisingen med trygghetssatsningar för att hålla unga borta från gängkriminalitet och droger. Satsningarna sker i nära samarbete med de boende i stadsdelen.

– När det handlar om invånarnas trygghet finns inga kompromisser. Uthålligt arbete med långsiktig satsning på trygghetsbevarande aktiviteter är den enda vägen framåt och vi avser att prioritera verksamhet riktat till ungdomar i stadsdelen, säger Sergio Garay, stadsdelsdirektör i Västra Hisingen.

Bland trygghetssatsningarna ingår bland annat en ny fritidsgård i Torslanda, flera individuellt inriktade satsningar på unga i riskzonen, trygghetsvandringar, högskoleutbildade ungdomssekreterare ute bland invånarna och fortsatt nära samarbete med såväl bostadsbolagen som de boende i Biskopsgården.

 – Dessa satsningar på aktiviteter kostar stadsdelen resurser, men för varje satsning vi gör får vi alla i staden tusenfalt tillbaka. Bara att förhindra en misshandel med allt vad detta innebär betyder två miljoner intjänade kronor för samhället. Och då har vi inte räknat in alla övriga kostnader i mänskligt lidande, otrygghet och annat som tar lång tid att läka, säger Sergio Garay.