Mellanchefer i kommunal äldre- och handikappomsorg har för mycket pappersarbete och för lite tid till personalen. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket som i Göteborgs Stad inspekterat stadsdelarna Lundby och Älvsborg.

– Konsekvensen kan bli att sjukskrivningarna ökar när personalen inte blir sedd i tid. Det genererar i sin tur mer att göra för enhetscheferna, och den onda cirkeln är igång, förklarar Annicka Ohlsson, arbetsmiljöinspektör, på Arbetsmiljöverket i Göteborg.

För hög arbetsbelastning i Lundby

Totalt har 70 kommuner granskats och resultaten visar att situationen ser liknande ut över hela landet. Mellanchefer kläms mellan förväntningar från personalen och ekonomikrav. I Göteborgs Stad har arbetsmiljöverket inspekterat två stadsdelar, Lundby och Älvsborg.

I Lundby visade sig arbetsbelastningen vara för hög och kollen dålig på hur mycket cheferna jobbade. Arbetsmiljöverket menar att kontrollen är viktig för att fånga tidiga signaler på om någon arbetar för mycket.

Nu ska förvaltningens chefer, efter krav från verket, redovisa sin arbetstid och detta följas upp. Under våren kartlade också förvaltningen enhetschefernas arbetsuppgifter för att kunna hitta sätt att avlasta.

Dålig kunskap om arbetsmiljöarbete

Också i Älvsborg jobbade enhetscheferna för mycket. Några hade varit sjukskrivna på grund av för hög arbetsbelastning och stress. Dessutom visade sig kunskapen om arbetsmiljöarbete vara för låg och förväntningar och krav på ledarnas roll för otydliga.

Enligt Arbetsmiljöverket kan det leda till att personalen känner sig otrygg och att relationen mellan chef och medarbetare skadas. Arbetsmiljöverket har krävt åtgärder och hittills har stadsdelsförvaltningen begärt att få uppskov.

– Vi fick resultatet av granskningen precis när semestrarna började och vill att enhetscheferna själva ska vara delaktiga i att ta fram åtgärder så att de blir rätt, förklarar Anette Hansson Klevner, verksamhetschef för äldreomsorgen i Älvsborg.

På måndag i nästa vecka ska förvaltningens berörda enhetschefer träffas för andra gången för att ta tag i frågan.