Det tunga narkotikamissbruket i Göteborg ska kartläggas – något som inte har gjorts på elva år. Social resursnämnden beslutade på onsdagen att lägga en halv miljon kronor på kartläggningen som ska genomföras i början av nästa år.

Göteborgs stad har en bra bild av hur det tillfälliga och experimentella missbruket ser ut. Utöver den årliga drogvaneundersökningen från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikainformation, har två omfattande undersökningar bland ungdomar genomförts i Göteborg, 2004 och 2007.

Behöver veta hur läget ser ut idag

Att kartlägga det tunga missbrukets omfattning är mer komplicerat. Missbrukarna är svåra att lokalisera och för att få en så korrekt bild som möjligt måste både sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården involveras i arbetet.

– Den senaste grundliga kartläggningen är från 1998. För att fatta beslut om rätt insatser behöver vi veta hur läget ser ut idag, säger Ove Lundgren på sociala resursförvaltningens preventions- och utvecklingsenhet.

Socialtjänsten, sjukvården och kriminalvården använder olika dokumentationssystem som till viss del kan samköras.

”Den enskilde kan inte identifieras”

– Vi kommer också använda en särskild blankett som är utformad dels så att samma individ inte dubbelräknas, dels så att den enskilde inte kan identifieras, säger Ove Lundgren.

Förutom uppgifter om missbruk skulle kartläggningen kunna ge information om ålder, boendeförhållanden, försörjning, kriminalitet och fysisk och psykisk hälsa.

För att följa utvecklingen av det tunga missbruket föreslås att en ny kartläggning genomförs vart femte år.

Svårt göra internationella jämförelser

Den svenska definitionen på en tung narkotikamissbrukare är en person som under de senaste 12 månaderna någon gång har injicerat narkotika eller som intar narkotika på annat sätt dagligen eller så gott som dagligen.

– Det innebär att de som röker cannabis varje dag klassas som tunga missbrukare. Det är en definition som inte delas av alla länder, vilket gör det svårt att göra internationella jämförelser, säger Ove Lundgren

744A.jpg

Foto: Colourbox