Underlag för framtida satsningar. Hur många göteborgare har ett tungt narkotikamissbruk? Det ska social resursförvaltning nu ta reda på, den senaste kartläggningen gjordes 1998. Kartläggningen görs för att kunna planera framtida satsningar inom missbruksområdet, som exempelvis nya mottagningar och mobila team.

I kartläggningen från 1998 kom man fram till 26.000 personer i Sverige som uppfyllde definitionen för personer med tungt narkotikamissbruk. I Göteborg var siffran 2 011 stycken.

Ett krävande arbete
– Sedan dess har man bara gjort skattningar, säger Karin Patriksson som leder kartläggningen på preventions- och utvecklingsenheten på social resursförvaltning.

Att kartläggningarna gör så sällan beror främst på att arbetet med undersökningen kräver insatser från en lång rad olika organisationer. Medan den förra kartläggningen var rikstäckande, omfattar denna bara Göteborg.

– Vi kommer att kunna plocka ut uppgifter ur dokumentationssystemen hos en del av verksamheterna, men framför allt kommer de som i sitt yrke möter personer med missbruk att få fylla i enkäter, berättar Karin Patriksson.

Kartläggs individuellt
Verksamheterna som deltar är socialtjänsten, behandlingsenheter, polisen, kriminalvården, sjukvården och frivilligorganisationer. Cirka 65 kontaktpersoner kommer att vara engagerade i att förankra arbetet med kartläggningen ute på sina arbetsplatser.

De som kommer att ingå i kartläggningen är personer som, oavsett ålder, under de senaste tolv månaderna någon gång injicerat narkotika, eller som tagit narkotika på annat sätt, dagligen eller så gott som dagligen, de senaste 30 dagarna. Varje person kommer att kartläggas individuellt.

Rapport klar vid årsskiftet
Enkäterna kommer att vara avidentifierade, men för att undvika dubbelregistrering kommer de att märkas med en individkod som inte avslöjar identiteten.

– Förutom att få reda på hur många som befinner sig i tungt narkotikamissbruk kommer vi också få en helhetsbild av deras liv bild, hur de bor, försörjer sig och om de har barn, säger Karin Patriksson.

Kartläggningen pågår mellan 1 april och 15 juni, ambitionen är att en rapport ska vara klar vid nästa årsskifte.