”Nu går arbetet in i nästa fas”. Två personer från Räddningstjänsten Storgöteborg ingår i den grupp på cirka 40 svenska räddningsexperter som på tisdagsförmiddagen flyger till Nepal för att delta i katastrofinsatserna efter jordbävningen.

Från början bestod styrkan av sju personer från Göteborg men Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har nu planerat om insatsen. Nepals regering och FN-organet OCHA har bedömt att det snarare behövs personal som kartlägger hjälpbehoven för dem som överlevt.

– Tanken var först att vi skulle åka ner och rädda folk som begravts under hus och rasmassor, men det har redan kommit ner en del team så behovet är fyllt, säger Bobby Rose, styrkeledare och brandman vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

Svårt med logistik och transporter
Den svenska gruppen på ungefär 40 personer flyger ner med ett vanligt passagerarplan, en Boeing 737–300 från Jordanien, med en pilot som uppfyller specialkraven för att få landa på flygplatsen i Katmandu.

– Nu går arbetet in i nästa fas – att hjälpa landet att komma tillbaka. Vi ska se vad vi kan göra vårdmässigt och har med oss Läkare utan gränser och sjukskötersketeam så att vi kan ställa upp med vård, berättar Bobby Rose som reser tillsammans med kollegan Kent Kockum.

Svenskarna ska bland annat också sköta stab- och ledningsfunktioner, koordinering, logistik och byggnadsbesiktning. Med på resan finns experter som kan bedöma vägar och byggnader och se var resurserna bäst behövs.

– Vi har en ganska bred bild av läget. Det är svårt med logistik och transporter och att ta sig lite längre ut från Katmandu. Den största delen av Nepals befolkning bor på landsbygden, i byar och mindre städer.

Självförsörjande i tio dagar
– Fungerar vägar och broar eller måste man sköta allt med flygtransporter? Det är det vi får se när vi kommer på plats, säger Bobby Rose som i rollen som security officer ansvarar för säkerheten för personalen som är ute på uppdrag.

Det svenska teamet är självförsörjande i tio dagar och har med sig allt – som tält, mat och vatten. Man siktar på att vara kvar i två veckor för att få igång en camp som sedan andra team tar över.

– Det är ett viktigt jobb som räddningstjänsten i Göteborg nu utför genom att bidra med sin expertis för att hjälpa de drabbade, säger Göteborgs kommunstyrelseordförande Anneli Hulthén,