Staden rör på sig hela tiden, ungefär som trögflytande magma i jordens inre. Det menar konstnärer och forskare i den tvärvetenskapliga gruppen Ingrepp. Under vinjetten Mellanrum presenterar de sin syn på hållbar stadsutveckling i ett seminarium på Stadsmuseet i nästa vecka.

Konst och forskning i förening. Så kan gruppen Ingrepp beskrivas.

– Vi står för en icke gängse syn på hållbarhet och stadsutveckling, säger filosofen Mats Rosengren, en av 14 medlemmar i gruppen.

Kan forskning och konst göra ingrepp?

Han använder Ingrepps programskrift The Politics of Magma för att förklara gruppens hållning.

– Magma rör på sig hela tiden, och så förhåller det sig med staden också. Det är grunden för vår syn på stad och stadsutveckling.

Namnet ”Ingrepp” kommer från en fråga som gruppens medlemmar ställde sig i ett inledande skede, förklarar han.

– Den frågan var hur forskning och konst kan göra ingrepp i staden.

Befruktar varandra

De 14 i gruppen – förutom filosofen Rosengren även designer, arkitekter, sociologer, ekonomer och ingenjörer – har egentligen inget gemensamt budskap, förklarar han.

– Men vi har en inställning som är i högsta grad dynamisk.

Till det nya eller ”icke gängse” hör den tvärvetenskapliga och tvärkonstnärliga sammansättningen. Ingrepps övertygelse är att konst och forskning befruktar varandra.

– Kombinationen leder till att vi bättre kan förstå och göra begripligt det som sker i staden.

Fotnot:
Seminariet äger rum på Stadsmuseet den 28 januari klockan 17-19 och är nummer två i seminarieserien Mellanrum om hållbar stadsutveckling. Arrangörer: Stadsmuseet, S2020 (Göteborgs stad), ULG/Chalmers och GR (Göteborgsregionens kommunalförbund). Seminariet är öppet för allmänheten.