Enkät på webben. Var och när är Göteborg som bäst, och vilka ställen undviker man helst? Tre av Göteborgs Stads förvaltningar tar nu sociala medier till hjälp för att fånga upp göteborgarnas tankar kring sin stad. På ”Bästa platsen” kan alla göra sin röst läst och hörd.

Stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Centrala Älvstaden har inte sällan arbetsuppgifter som tangerar varandra, och när man nu samlar sina krafter för en stadslivsanalys väljer man att ta hjälp av sociala medier som ett komplement till andra arbetsmodeller.

Alla som vill får bidra med synpunkter
– Vi vill undersöka hur stadens platser och stråk upplevs av göteborgarna, säger Karolina Örneblad som är planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

På webbsidan ”Bästa platsen” (se länk nedan) uppmanas alla som vill bidra med synpunkter på sina egna favoritplatser. Men också att berätta om ställena de gärna undviker.

– I första hand är vi – i det här inledande skedet av analysen – intresserade av den centrala staden, men det är fritt fram att tycka till om vilken plats man vill, säger Karolina Örneblad.

Pågår till 12 februari
Redan dagarna före jul smygpresenterades sidan, som under den här veckan lanseras brett via webben och facebook. Fram till den 12 februari kommer det att finnas möjlighet att tycka till och dela med sig av sina synpunkter på stadsmiljöns bästa och sämsta sidor.

– Materialet utvärderas under mars/april – och sedan kommer vi förstås också att presentera resultatet, säger Karolina Örneblad och fortsätter:

– Det är ju inte meningen att det ska bli en tio-i-topplista, utan vi gör det här för att öka vår kunskap om hur människor upplever olika platser. Så att vi tillsammans kan höja kvaliteten – både i det befintliga och allt det nya som nu planeras