Utbredd oro är ofta obefogad. Trenden fortsätter: Allt färre brott begås i Göteborg. Samtidigt ökar göteborgarnas oro för att drabbas. I den nya rapporten ”Brott och trygghet” speglas utvecklingen i Göteborg under de senaste tio åren.

Läs rapporten här: Brott och trygghet – De senaste tio årens utveckling i Göteborg

Över hela västvärlden sveper en våg av minskad brottslighet. I USA är nedgången dramatisk, men även i många europeiska länder noteras en positiv utveckling. Sverige och Göteborg utgör inga undantag.

Och i Göteborg ser det, i en jämförelse med Stockholm och Malmö, särskilt gynnsamt ut. Under 2009 till 2011 ligger Göteborg lägre än både Stockholm och Malmö i brottskategorierna: misshandel, olaga hot och rån.

Egendomsbrott, stölder och rån minskar
Den nya rapporten ”Brott och trygghet” tar ett ambitiöst grepp på brottsutvecklingen i Göteborg under den senaste tio åren. Bakom rapporten står förutom Göteborgs Stad och polisen, sociologiprofessor Sven-Åke Lindgren vid Göteborgs Universitet som har lång erfarenhet av att följa och analysera brottsligheten i Göteborg.
11F0.jpg

– Den positiva utvecklingen är allra tydligast när det gäller egendomsbrott och olika typer av stölder och rån, säger Sven-Åke Lindgren och fortsätter:

– Även vissa typer av våldsbrott fortsätter att minska i antal. Men här är mörkertalet större, särskilt när det handlar om våld i nära relationer.

Centrala Göteborg mest utsatt
Flest antal våldsbrott, i relation till antalet invånare, sker i centrala Göteborg. Att flest brott begås fredagar och lördagar kommer knappast heller som någon överraskning. Även när det gäller antalet inbrottsstölder toppas statistiken av Centrum.

Men samtidigt som statistiken tydligt visar att Göteborg är en stad där allt färre brott begås, finns det en utbredd oro och otrygghet bland göteborgarna. Särskilt äldre göteborgare säger sig vara så oroliga för att bli överfallna, att de ogärna går ut ensamma. Obehagskänslan är även spridd bland många kvinnor.

Thomas Pettersson, som är kommissarie och analytiker vid polisen, känner igen oron:

– När jag är ute och pratar hos pensionärsföreningar verkar det ofta finnas en uppfattning att det är rena kriget i Göteborg. Så är det ju inte – andelen människor som råkar illa ut är inte fler idag än för 40 år sedan.
707E.jpg

Oron är ofta obefogad
Sven-Åke Lindgren beskriver förhållandet som en trygghetsparadox. De äldres oro är i regel obefogad. Medan de unga män, som oftare än andra råkar illa ut, varken är särskilt försiktiga eller oroliga.

– Det finns en spiraleffekt som innebär att ju mer socialt isolerad man är, desto känsligare blir man för enstaka informationsbudskap. På så vis riskerar man att hamna i en ond cirkel som förstärker isoleringen och otryggheten, säger Sven-Åke Lindgren.

Vad kan vi då vänta oss av de kommande åren – fortsätter brottsligheten att minska?
– Ja, jag tror det. Åtminstone ett par saker pekar på att den nedåtgående trenden kommer att fortsätta, säger Sven-Åke Lindgren.

– För det första ser vi en väldigt positiv trend när det gäller våra ungdomar. Både när det handlar om deras värderingar och deras beteende. Allt färre begår brott, tar droger eller berusar sig. Här ser vi väldigt starka förbättringar i många västliga länder. Man talar om ett nytt skötsamhetsideal.

– Men dessutom har samhället lärt sig att begränsa antalet brottstillfällen på olika sätt. Till exempel är taxirånen nu nere på historiskt låga nivåer som en följd av att man idag sällan hanterar kontanter, och att det finns en kamera monterad i bilen.

Samarbete för ökad trygghet
Även när det gäller känslan av otrygghet kommer det positiva signaler.

– En ny nationell undersökning från Brottsförebyggande rådet visar att oron i Sverige generellt minskar, säger Agneta Essén som är utvecklingsledare på social resursförvaltning.

Göteborgs Stad har nyligen antagit ett samlat program kallat ”Dialog och samarbete” som visar vägen för det fortsatta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.

– Samarbete är det som kommer att leda till framgång i de här frågorna, säger Agneta Essén.

31D8.jpg

Källa: Brå:s kriminalstatistik. Mer brottsstatistik hittar du i rapporten som finns länkad nedan.