Ny plats för möten och dialog. På onsdag 3 oktober öppnas Opalrummet för allmänheten. Lokalen på Opaltorget ska fungera som en dialogplats där människor kan ta del av planerna för området och ge sina synpunkter. I samband med invigningen öppnar också en ny utställning av detaljplanen för torget. Tanken är också att lokalen ska bli ett centrum för lokala aktiviteter.

– Vårt mål är att skapa aktiviteter i området, så att de boende känner att nu är det på gång, att det inte bara är snack den här gången, säger Jonas Kullenberg, projektledare för Opaltorget.

600 nya bostäder ska byggas
I många år har det funnits planer på att göra något av torget. Nu blir det verkligen av. Sedan stadsdelsförvaltningen beslutade sig för att förlägga sitt kontor på torget och Willys att öppna en butik, har planerna rullat på. Flera andra verksamheter har anmält intresse. 600 nya bostäder ska också byggas runt torget.

– De som bor här omkring har i många år levt med att det är något på gång. Det är många som undrar och är nyfikna.

När dörrarna slås upp finns också en utställning av detaljplanen på plats.

– I vanliga har man sådana här utställningar på biblioteket eller stadsbyggnadskontoret. Vi ville ha komma lite närmare de boende.

Medborgarservice två eftermiddagar i veckan
Utställningen kommer att följas upp med öppet hus två kvällar i oktober. Stadsbyggnadskontoret kommer dit och berättar och det blir möjlighet till samtal och frågor. Det finns också planer på dialogträffar med de närmast boende.

Lokalen har tidigare använts internt av aktörerna i torgprojektet. Nyligen har Medborgarservice börjat bemanna lokalen två eftermiddagar i veckan. I framtiden är det också meningen att Opalrummet ska bli en naturlig plats för allt möjligt som händer lokalt.

– Lokalen ska vara tillgänglig för aktiviteter som kan gynna orådet, eller boende i området. Vi vill att det ska hända så mycket som möjligt där, säger Jonas Kullenberg