Det stora ekonomiska underskottet i Majornas stadsdelsnämnd minskar. Enligt den senaste prognosen minskar underskottet med över fem miljoner kronor.

Den senaste ekonomiska prognosen för Majornas stadsdelsförvaltning visar på minskande underskott. Den senaste månadsrapporten visar på ett underskott för hela året på -15,4 miljoner kronor. Därmed har underskottet minskat med 5,6 Mkr sedan förra rapporten.

Enligt stadsdelsnämnden ser samtliga verksamheter ut att kunna minska sina underskott.