Ungdomar från 18 länder på plats i Göteborg. Demokrati och det öppna samhället är fokus för 32 ungdomar som under veckan gästar Göteborg för samtal, debatt och inspiration under demokratikonferensen International Youth Think Tank. Arrangemanget är starten för ett långsiktigt demokratiarbete för unga med utgångspunkt från Göteborg.

– Deltagarna diskuterar det öppna samhället och bollar sina idéer om vad som behöver göras för att främja demokratin. Sedan får de träffa makthavare och debattera och försvara sin utgångspunkt, säger Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati, Göteborgs Stad.

De 32 ungdomarna har valts ut bland flera hundra intresserade och kommer från hela Europa, samt Palestina. De har alla olika utgångspunkter och olika vardagssammanhang, men har en gemensam önskan att tillsammans jobba för ett öppet samhälle.

– Vi som stad är med och finansierar det här som en del av vårt arbete med demokratifrågor för och med unga. Demokrati är något vi gör tillsammans och vi måste agera som vi önskar och inte bara säga att det är det vi vill. I en tid som kännetecknas av att saker går fort är det viktigt att våga göra en satsning som tar tid och där vi först långt senare ser vad det genererar för resultat.

Avslutningstalar på Kvalitetsmässan
Under veckan träffas ungdomarna både i mindre grupper och alla tillsammans för att diskutera vad som är viktigt för att skapa och upprätthålla ett demokratiskt samhälle. De punkter ungdomarna själva bedömer som viktigast presenteras sedan på Kvalitetsmässan på Svenska Mässan.

Ungdomarna deltar dels i ett seminarium, dels i mässans avslutningsceremoni på torsdagen. Då presenterar och debatterar fem representanter från ungdomskonferensen sina främsta argument med nationella och internationella makthavare – närmare bestämt den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström, Jan-Olof Jacke från Svenskt Näringsliv och den italienska politikern Monica Frassoni. De tre sitter också i Youth think tank’s internationella referensgrupp.

– Det vi gör är att skapa en dialog om det som vi vuxna ofta säger att ”det är redan gjort”. Men så här i dagarna av 30-årsjubileet av Berlinmurens fall är det viktigt att komma ihåg att de här ungdomarna har växt upp i ett Europa utan murar och har ett helt annat perspektiv än vi äldre. Det ger spännande samtal och insikter från båda håll, säger Urban Strandberg, docent vid Göteborgs universitet och projektansvarig för International youth think tank.

Konferensen kommer också att presenteras i en rapport som ungdomarna själva skriver under veckan, där de ytterligare får möjlighet att utveckla sina ståndpunkter.

Arbetet fortsätter och alla får vara med
De 32 ungdomarna är sedan tidigare engagerade i olika europeiska demokratiorganisationer/satsningar och det var dessa som valde ut vilka ungdomar som skulle få frågan, allt för att skapa ett så brett urval som möjligt bland deltagarna. Bland de 199 intresserade från 31 länder valdes 32 ut för att delta i den pågående konferensen. Men även de övriga ungdomarna påverkar samtalen.

– Alla som ville är med i en ungdomspanel som dels har fått svara på några frågor om yttrandefrihet och demokrati som vi diskuterar under veckan, dels är med i det fortsatta arbetet framåt. Tanken är ju att det här ska bli en årlig konferens med olika ungdomar som deltar och där ungdomarna själva sätter agendan.