Ung & Trygg, samarbetet som ska motverka rekrytering till kriminella gäng, har väsentligt bidragit till att ungdomsfrågorna har fått större fokus och mer resurser i Göteborg. Det menar forskaren Torbjörn Forkby som nu är klar med sin slutrapport.

– Rapporten visar på komplexiteten, men att vi har nått ganska långt under den här tiden. Det är ett utvecklingsarbete, hur vi sedan lyckas beror på ledarna i staden för det är där ute som arbetet ska genomföras, säger Dan Gaversjö, chef för Ung & Trygg.

Svårgreppat enligt stadens revisorer

Ramen för Ung & Trygg är brottsförebyggande samarbete inriktat på ungdomar. Sedan starten hösten 2004 har projektet vuxit, från fyra stadsdelar till hela staden och dessutom Mölndals kommun.

Stadens revisorer har kritiserat projektet för att vara ”löst i kanten” och svårgreppat.

66CE_2.jpg– Min rapport säger att det inte är konstigt att det kan uppfattas på det viset. Ung & Trygg är nämligen ett så stort projekt och har en så omfattande uppgift att det är mer att uppfatta som en vision, säger forskaren i socialt arbete Torbjörn Forkby på FoU i Väst vid Göteborgsregionens kommunalförbund som har följt Ung & Trygg sedan starten.

En central del av rapporten ägnar han till att beskriva och ge förslag på hur Ung & Trygg kan förstås.

Dan Gaversjö på Ung & Trygg värjer sig en aning mot begreppet vision.

– Ung & Trygg är alla samarbetspartners tillsammans. Kansliet där jag sitter är bara smörjmedlet. Det här är ett gigantiskt organisations- och ledarskapsarbete, säger han.

”Ett större gehör för ungdomsfrågor nu”

De är båda överens om att Ung & Trygg genom att ha etablerat sig hos politiker, bolagsstyrelser, polis och åklagare, kommunledning och de översta chefsnivåerna har ungdomsfrågorna fått större tyngd.

– Det finns ett större gehör för ungdomsfrågor nu och det har skapats större resurser tack vare Ung & Trygg, säger Torbjörn Forkby.

Bland annat har ett 70-tal särskilda poliser med ungdomsinriktning tillsatts, det finns numera särskilda åklagare för ungdomsmål och projekt som Vingen Bygg och ICA-skolan har startat.

– Vi har placerat socialsekreterare hos polisen och det är, menar jag, den största metodutvecklingen hos polisen på 30 år, säger Dan Gaversjö.

Han är även mycket nöjd med Backaarbetet där Ung & Trygg har blivit ett samordnande nätverk för många aktörer och där ungdomssituationen radikalt förbättrats.

– Det är roligt att se hur bra det har blivit. Boende, företagare och andra i området är nöjda och vi känner att vi går åt samma håll, säger han.

Många medarbetare påfallande nöjda

Bland dem som arbetar med Ung & Trygg finns en påfallande stor nöjdhet med projektet.

– Det är svårt att svara på vad som är ett bra resultat, men en stor grupp, 70 procent, säger i min enkätundersökning att det här är en viktig satsning, säger Torbjörn Forkby.

Det finns också kritiska röster, men de flesta som arbetar med ungdomar har vant sig vid tänka på Ung&Trygg en aktör i arbetet.

– Man kan säga att det finns stöd för att det är en organisering som fyller en funktion.

Däremot är det färre som uppger att de har sett konkret metodutveckling i det förebyggande arbetet. Men i jämförelse med när den första utvärderingsrapporten kom så kan man slå fast att samarbetet idag har satt sig och att Ung & Trygg uppfattas som en naturlig aktör.

Har tvingats utveckla förebyggande metoder

Frågan om varför ungdomar hamnar i brottslighet är komplex.

– Det finns till exempel inga entydiga metoder eller handlingssätt för hur man ska förhindra att ungdomar hamnar i brottslighet. Därför har man i Ung & Trygg varit tvungen att utveckla sådana och söka sig fram, säger Torbjörn Forkby.

Han menar att det finns ett antal grundläggande utgångspunkter till varför ungdomar hamnar i gängkriminalitet.

– Mest grundläggande är ett väl fungerande samhälle där föräldrar har kapacitet och trygghet att stödja sina barn, på nästa nivå handlar det om hur de ordinarie systemen fungerar där skolan är oerhört viktig och först på ytterligare en nivå kommer det an på effektiviteten i olika särskilda program och satsningar till ungdom i riskzon. Det är i första hand på den senare nivån som Ung & Trygg verkar.

”Vi lär oss hela tiden”

Även om ordet slutrapport andas något annat fortsätter Ung & Trygg ungefär som förut.

– Vi ska göra en del verksamhetsjusteringar, men inget uppseendeväckande. Vi lär oss hela tiden, det här är ett stort utvecklingsarbete, säger Dan Gaversjö.

5574.jpg

449E_2.jpg

Framtidsverkstad i Lundby och i västra Göteborg. Personal som jobbar med ungdomsfrågor möts över verksamhetsgränserna och kommer gemensamt fram med idéer om hur de ska kunna samarbeta. Foto: Marina Tillberg , Anna-Lotta Nyström