Ung & Trygg flyttar ihop med polis och åklagare samtidigt som uppdraget utökas. Arbetet med att motverka rekrytering till kriminella gäng omfattar nu samtliga stadsdelar. På tisdagen invigs de nya lokalerna i Gårda.

Arbetsgruppen för Ung & Trygg hade växt ur sina lokaler och redan i mars gick flyttlasset från Tellusgatan i Bergsjön. Man behövde inte bara större lokaler utan också ett mer centralt läge.

Samverkan blir lättare

– Verksamheten har utvidgats, från fyra stadsdelar till att omfatta hela Göteborg. Stadsdelsgränserna har ingen betydelse för ungdomskriminaliteten, idag rör sig ungdomar på ett annat sätt och träffas också på nätet, säger Dan Gaversjö, chef för Ung & Tryggs arbetsgrupp.

Nu delar arbetsgruppen lokaler med polis och åklagare på Gårdavägen, något som underlättar samverkan med olika samarbetspartners. Förutom polis- och åklagarmyndigheten består de av stadsdelarna, utbildningsförvaltningen och Förvaltnings AB Framtiden.

Kan fatta beslut snabbare

– Vi har gemensamma möten och kan dela med oss av erfarenhet och kunskap. Det gör att vi snabbare kan fatta beslut i olika frågor, säger Dan Gaversjö.

Ett av arbetsgruppens uppdrag är att vara en länk mellan stadsdelarna. Man ska också stimulera samverkan och metodutveckling sprida erfarenheter och initiera nya arbetsmetoder.

Den officiella invigningen äger rum på tisdagseftermiddagen. Invigningstalar gör Göran Johansson, kommunstyrelsen, Anna Johansson, Bergsjöns stadsdelsnämnd, Kurt Eliasson, Förvaltnings AB Framtiden och Maria Oswaldsson, Polisen.