Ortorexi är den senaste i raden av ätstörningar. Den har följt i spåren av de senaste årens fokus på nyttig mat och intensiv träning. "Sjukdomen ger samma fixering som vid anorexi. All vaken tid går åt till att planera och fundera över hur man ska vara nyttig", säger Elin Borg som på måndag föreläser på Stadsbiblioteket.

Elin är aktiv i föreningen Anorexia/bulimi-kontakt som i år har funnits i 25 år.

Fler program om att leva nyttigt

På måndag 17 november berättar hon och tre andra personer från föreningen på stadsbiblioteket om hur man som anhörig kan prata om ätstörningar, men även om medias roll och hur den påverkar oss.

– Idag ser vi till exempel betydligt fler program på tv som handlar om att leva nyttigt och allt färre program som handlar om modeller. Sådant har stor betydelse, säger hon.
Fler kvinnor än män

Det är fortfarande många unga människor som insjuknar i anorexia eller bulimi. De allra flesta är flickor eller unga kvinnor, bara fem procent av de som drabbas är män.

Stödföreningen Anorexia/bulimi-kontakt kan erbjuda ett alternativ till traditionella behandlingsformer inom sjukvården. Deltagande i självhjälpsgrupper är ett sådant exempel.

”Det går att bli frisk från ätstörningar”

– De som jag har deltagit i har varit otroligt givande. Man får träffa människor som också drabbats. I den gruppen kan man inte spela sitt vanliga spel, man känner redan till alla lögner och genomskådar dem, säger hon.

Elins förmedlar ett positivt budskap – det går att bli frisk från ätstörningar. En bra början är att träffa personer som klarat av att bli friska som kan bli förebilder. Intresset för mer kunskap om ätstörningar är stort bland många, inte minst anhöriga.

– Vi gjorde en liknande föreläsning i våras på stadsbiblioteket som var väldigt populär, säger hon.

Fotnot:
Föreläsningen börjar kl 18, måndag 17 november i stadsbibliotekets poesihörna.