Demokratistugan står på Kungsportsplatsen den 29 september till 3 oktober.

Demokratisatsning på Sverigeturné. Hur stärker vi tryggheten för unga? Det diskuterar representanter för ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet Hisingen i demokratistugan den 30 september.

– Det kan skilja sig åt vad unga upplever som tryggt och otryggt och även vad vuxna tycker, därför är det viktigt att vi pratar om det, säger Anni Rydberg, ungdomskonsulent och processledare för ungdomsdemokrati på Hisingen.

Demokratin fyller 100 år i år. Det firas med att en demokratistuga turnerar genom Sverige under 2021. Länsstyrelsen i Västra Götaland är värd för stugan den 29 september till 3 oktober. Den står på Kungsportsplatsen i Göteborg och de flesta aktiviteter sänds även digitalt.

Seminarium om ungas trygghetsfrågor

Göteborgs Stads demokratisatsning med ungt inflytande har ett seminarium om ungas trygghetsfrågor torsdagen den 30 september mellan klockan 15 och 15.45. Ungdomsfullmäktige och två representanter från

Anni Rydberg, ungdomskonsulent och processledare för ungdomsdemokrati på Hisingen.

ungdomsrådet Hisingen håller i den.

– De kommer att diskutera och utforska vad trygghet är, hur vi skapar trygghet och om trygghet betyder samma sak för alla, säger Anni Rydberg.

Viktigt att unga är med i beslut

Det kan handla om olika platser i staden, kollektivtrafiken och på nätet. Ungdomarna har styrt innehållet i programpunkten och vad de ska presentera.

– Vi har upptäckt när ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige har jobbat med frågan att bilden av vad som är tryggt och otryggt skiljer sig mycket åt om man är ung eller vuxen. Det är därför det är viktigt att ta upp frågan och därför behöver unga vara med när det fattas beslut om hur vi ska göra staden tryggare, för att det kan skilja sig åt så mycket.

Det finns möjlighet att ställa frågor både under seminariet och efter. Ungdomarna finns kvar på Kungsportsplatsen till klockan 17.