Göteborgs interreligiösa råd har sedan några år samlat företrädare från olika samfund för att bygga broar och mellan olika trosinriktningar. Nu formas i dess spår även en ungdomsgrupp med hjälp av inspirerande unga gäster från England.

Sedan det interreligiösa rådet bildades 2007 har gruppen bland annat drivit uppmärksammade projekt som ”Fotboll för fred”, ”Heliga rum” och ”Abrahams tält”.

Inspiration från mångreligiös stad

Samarbetet över gränserna ledde förra sommaren till ett besök i den mångreligiösa brittiska staden Leicester. I dagarna följs den resan upp med ett återbesök – nu bland annat med målet att ge det nyformade interreligiösa ungdomsrådet inspiration att hitta formerna för sin fortsatta verksamhet.

– De måste söka sina vägar – hitta arbetssätt som de själva kan stå för, säger stiftsadjunkt Marika Palmdahl, som redan under torsdagen kunde introducera några brittiska gäster till den lokala moskéen.

Stöd från Levande historia

Från fredag till torsdag ska gruppen, som totalt omfattar cirka 40 personer, mötas kring olika arrangemang och samtal. Alltifrån Lisebergsbesök, vildmarksprövningar och spårvagnsexkursioner till utbyten av erfarenheter och tankar inför framtiden.

EU-bidrag och stöd från Levande historia har gjort arrangemanget möjligt. Bland deltagarna finns också en grupp från ungdomsfullmäktige.