FOMO-fika med filosof och fysioterapeut. Är du mellan 18 och 25 och känner av FOMO – Fear of missing out? Nu finns möjlighet att få hjälp genom att prata med andra om mobilberoende, stress, prioriteringar och vad som är viktigt i livet.

Kanske gör du det själv – eller en ung person i din närhet – kollar i mobilen ständigt och jämnt. Fenomenet kallas FOMO, Fear of missing out, och är en rädsla eller oro för att missa något och som gör en beroende av att ständigt ha koll på det sociala flödet.

Samtal om vad som är viktigt i livet
Det kan leda till att man känner stress, blir splittrad, får koncentrationssvårigheter eller till och med sömnproblem och nedstämdhet. Många unga vittnar om att de mår dåligt av sin närvaro i sociala medier.

– Vi har sedan flera år ordnat samtal om existentiella frågor bland annat på biblioteken. Men vi upptäckte att många unga har en problematik som de som är äldre inte förstår och valde därför att testa särskilda grupper för unga, säger Erika Svenske, projektsamordnare på Göteborgs Stads Hälsolots Centrum, Majorna-Linné, som arrangerar FOMO-fikat.

I våras var första gången som unga mellan 18 och 25 år erbjöds kostnadsfri FOMO-fika där man tillsammans med andra kan prata om prestationskrav, mobilanvändande, prioriteringar och vad som är viktigt livet.

Prat med filosof lockade
– Det blev jättelyckat. Vi fyllde gruppen och hälften var killar vilket vi inte hade väntat oss. Vi hade trott att samtalen skulle handla mycket om sociala media och mobilberoende. Men det visade sig att många helt enkelt saknade att ha riktiga samtal om livet, säger Erika Svenske.

Med i samtalen finns en filosof och en fysioterapeut. Deras roll är att ge input och praktiska verktyg för att hantera sin situation och vardag.

– Flera deltagare sa att det var just möjligheten att få träffa en filosof som hade lockat dem att gå med. Men i utvärderingen var många också väldigt positiva till de verktyg och övningar som fysioterapeuten gett dem, säger Erika Svenske.

Den 11 september startar höstens grupp. Max 12 personer träffas en eftermiddag i veckan under fem tillfällen och det bjuds på fika. Eftersom antalet platser är begränsat krävs anmälan i förväg. Se faktarutan nedan.