Samarbete för ökad tillgänglighet. Göteborgs Stad och Nelson Mandela Bay i Sydafrika arbetar sedan tidigare med ett projekt för ökad tillgänglighet. När representanter från Göteborg nu besöker Sydafrika är det också med ett projekt som fokuserar på ungdomar.

I slutet av oktober reser tolv personer från Göteborgs Stad till Nelson Mandela Bay – ett administrativt område med storstaden Port Elizabeth och två mindre städer. Göteborg Stad gjorde ett liknande besök förra hösten och i våras var representanter från Nelson Mandela Bay i Göteborg.

De två städerna jobbar med att tillsammans utveckla praktiska lösningar för att förbättra sina städers tillgänglighet – fysisk, social, ekonomisk och upplevd – för att göra dem mer jämlika och rättvisa.

– Nu när vi åker är det även med ett projekt som fokuserar på ungdomar. Två ungdomar, 18 och 19 år, från Hammarkullens fritidsgård Mixgården, en fritidsledare och en medarbetare i stadsdelen, finns med på resan, säger Gunilla Bökmark, internationell chef, Göteborgs Stad.

Ungdomarna har med filmer
Projektet Youth Access handlar om att skapa möten med unga och mellan unga från de båda kommunerna. De ska samtala om vad som ger unga livskvalitet, vad de behöver ha tillgång till och vilka utmaningar de har i livet.

– Känner man sig som en del av staden? Känner man sig inkluderad? Har man tillgång till de resurser som krävs för att utbilda sig?

Ungdomarna från Hammarkullen har förberett sig med filmer, bilder och texter, som de kommer att arbeta med tillsammans med ungdomar i Port Elizabeth.

– I vår är tanken att ungdomar från Nelson Mandela Bay kommer till Göteborg, säger Gunilla Bökmark.

Har ett nära samarbete
Besöket i Nelson Mandela Bay varar i knappt en vecka. Programmet fokuserar på möten, samarbeten och besök. Det kommer att bli samtal mellan de politiker som medverkar och arbetsmöten för de båda projekten. Gunilla Bökmark påpekar att det handlar om nära interaktioner och samarbeten som är resultatet av flera år av bra och konstruktiva samtal.

– Det var väldigt lyckat när de besökte oss i våras. Då var vi i bland annat Brunnsbo, Amhult och Angered för att titta på stadsplanering och vilka projekt som pågår. Vi besökte även en skola på Hisingen där vi åt skollunch. Det var väldigt uppskattat – skolmat är inte något de har på samma sätt i Sydafrika.

Projekten är helfinansierade av Sida via ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Båda projekten pågår i tre år.