Kandidater kan anmäla sig från 1 oktober. Tycker du att det behövs förändring för Göteborgs unga? Nån särskild fråga som är viktigast? Då ska du ta chansen att anmäla dig som kandidat till Göteborgs ungdomsfullmäktige. Det gjorde 15-åriga Bazz. Han blev invald och har inte ångrat en sekund.

Bazz Mohamad går i nian på Önneredsskolan och valdes in i ungdomsfullmäktige förra året.

Från och med den 1 oktober går det att registrera sig som kandidat till ungdomsfullmäktige. När man har gjort det och lagt upp sin profil är man en av kandidaterna i årets val till ungdomsfullmäktige som sker 6–16 november.

En som gjorde det förra året är Bazz Mohamad som går i nian på Önneredsskolan. Han kände till ungdomsfullmäktige sedan flera år och har också röstat i valen dit.

– Men det var först förra året jag kände att jag ville ställa upp själv. Det var dags att göra min röst hörd, säger 15-åriga Bazz Mohamad, som är ledamot av ungdomsfullmäktige från Västra Göteborg.

Ville få inflytande

Han var helt enkelt less på att barn och unga ständigt får höra att det är för små för att bestämma, och tänkte att ungdomsfullmäktige kunde vara ett bra sätt att få inflytande.

Ungdomsfullmäktige i Göteborg består av 101 ungdomar från alla stadsdelar i Göteborg. De bestämmer själva vilka frågor de vill driva och jobbar med att påverka de vuxna politikerna i Göteborg. De kan väcka förslag, ställa frågor, framföra synpunkter och lämna yttranden till stadens nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag.

Val varje år

Till skillnad från kommunfullmäktige, dit det är val vart fjärde år, väljs det nya ledamöter till ungdomsfullmäktige varje år. Och det är personval, man röstar inte på politiska partier. En person kan bli vald flera gånger och då sitta i flera år. För att bli vald gäller det för kandidaterna att berätta vad de vill jobba med för frågor och vad de tycker är viktigt.

Det gör man på sin egen profilsida på ungdomsfullmäktiges webbplats. Det är där väljarna går in och tittar för att välja den kandidat man vill rösta på. Man kan lägga upp en bild, skriva en slogan eller helt kort berätta vad man tycker är viktigt och tänker jobba för.

– Jag skrev att jag ska jobba för att barn i Göteborg får en roligare fritid. Att det borde finnas fler fritidsgårdar och roliga aktiviteter så att man slipper sitta hemma och inte ha nåt att göra, säger Bazz Mohamad.

Hjälp och stöd

– Om man tycker det är svårt att fylla i profilsidan och hur man ska formulera sig kan vi eller en lärare hjälpa till, säger Robin Thorén.

Robin Thorén är stadsdelen Lundbys samordnare för ungdomsfullmäktige.

Han är stadsdelen Lundbys samordnare för ungdomsfullmäktige och jobbar för att skolor, fritidsgårdar, bibliotek och andra arenor där unga finns når ut med information till de unga om valet.

– Det som är det absolut viktigaste med ungdomsfullmäktige är att det inte är vuxna som säger hur ungdomar ska ha det, utan det är ungdomar som berättar för de vuxna, säger Robin Thorén.

Ta chansen och kandidera

Han tycker alla som vill förändra något ska ta chansen att kandidera och förhoppningsvis bli ledamot i ungdomsfullmäktige. Och man behöver inte vara så himla bra på allt.

– Man lär sig under tiden. Om man vill att något ska hända, måste man göra nåt. Att kandidera och vara med i ungdomsfullmäktige kan vara ett första steg, och det finns massor av peppning både inom gruppen och av vuxna runt omkring, säger han.

Bazz Mohamad håller med.

– Jag tycker det här året har varit jätteroligt. Och jag har lärt mig massor, om Göteborg, de olika stadsdelarna och hur politik och ett fullmäktige fungerar. Man får också många nya vänner. Det är en himla bra stämning i ungdomsfullmäktige, alla är öppna och man kan säga vad man tycker utan att någon dömer en.

Den som vill kandidera i valet till ungdomsfullmäktige ska bo och vara folkbokförd i Göteborg, ha börjat årskurs 6 men inte fyllt 18 år valets första dag den 6 november. Det går att registrera sig som kandidat från 1 oktober och fram till valet börjar.