Frågor om framtid och inflytande. Tusentals elever i Göteborgs får i höst svara på frågor om inflytandet i skolan, möjligheter till jobb och hur de ser på framtiden. Lupp kallas enkäten som funnits i tio år, men nu används i Göteborg för första gången.

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Enkäten har tagits fram av Ungdomsstyrelsen för att Sveriges kommuner ska kunna skaffa sig bättre kunskap om sina unga. Enkäten vänder sig till utvalda årskurser på högstadiet och gymnasiet samt till åldersgruppen 19–25 år.

I Göteborg är stadsdelarna på Hisingen samt Västra Göteborg med.

80 frågor
– Vi går ut till alla nior på Hisingen och till elva gymnasieskolor med ”våra” tvåor, totalt cirka 2.000 personer, säger Semere Bairu, ungdomshandledare i Teen Dream Hisingen och lokal projektledare för Lupp på Hisingen.

Niorna får svara på de cirka 80 frågorna på skoltid, medan gymnasieeleverna får enkäten hemskickad i brev.

Göteborg har länge haft en egen stor enkät om ungdomars fritidsvanor, Frivaneundersökningen.

Rapport klar till våren
– Men Lupp har frågor om mycket mer än fritiden och känns som en komplett enkät, inte minst vad gäller inflytandefrågor som vi jobbar mycket med, säger Semere Bairu.

– Vi vänder oss till ungdomar mellan 16 och 19 år och när vi drog igång för tio år sen hade vi med oss ungdomarna i den verksamhet vi skapade. Nu är dags att revidera vvad vi gjort och gör och då passar Lupp bra.

Enkäterna ska besvaras senast i december. Sen ska alla data sammanställas i en rapport som ska vara klar i april-maj.

Ger kommunerna beslutsunderlag
De deltagande kommunerna väljer själva vilka årskurser och åldersgrupper som ska delta i undersökningen. Svaren kan användas som underlag för att utveckla kommunens verksamhet och förbättra ungas villkor.

– Undersökningen ger kommunen ett beslutsunderlag som kan hjälpa dem att prioritera vad de ska satsa på för unga. Det är viktigt att unga får inflytande över verksamheter som de berörs av, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.