HUG - Hjällbo united girls, en nybildad förening för tjejer i åldern 16-25 år, har fått en lokal. På lördag är det invigning i Hjällbo centrum och föreningen hoppas att snabbt få många nya medlemmar.

Kurser i självförsvar och dans samt arbete mot rasism finns redan på HUG:s program. I övrigt är det upp till blivande medlemmar att utforma verksamheten.

– Ja, medlemmarna kommer att styra innehållet. Men det ska också finnas möjligheter till läxläsning och lokalen ska bli en plats där tjejer träffas och får nya kompisar, säger Ashlam Sayed som är en av sju tjejer som arbetat med att bilda föreningen.

Föreläsningar mot rasism

Lokalen mitt i Hjällbo som ska invigas på lördag lyckades tjejerna snabbt ordna genom att kontakta det kommunala bostadsbolaget Hjällbobostaden.

En grundläggande tanke med föreningen och lokalen är att ordna aktiviteter som riktar sig mot och intresserar unga kvinnor. Något som man tycker att det är stor brist både i Hjällbo och övriga Göteborg.

Att en del av de aktiviteterna kommer att innehålla arbete mot rasism och främlingsfientlighet är en självklarhet för tjejerna.

– Bland annat kommer vi att ordna en del föreläsningar på det temat, berättar Ashlam Sayed.

HUG har genom projektet Brix och Ungdomsstyrelsen fått 90.000 kronor från EU-projektet Ungdom.