Käftivalen satte fart på arbetet. Stadsdelen Västra Göteborg är en av tolv kommuner som blivit uttagna att medverka i Sveriges Ungdomsråds projekt för att stärka ungas delaktighet. Käftivalen för tre år sedan satte fart på demokratiarbetet – nu får stadsdelen stöd att utveckla nya metoder för att få ännu fler ungdomar engagerade.

I flera år har unga i väster visat intresse för att få vara med och påverka och bli tagna på allvar. För tre år sedan bestämde sig ungdomsrådet Käft och kulturföreningen Ramaskri i Älvsborg att samla unga till en tredagars-happening där samtal om demokratifrågor varvades med workshops och ösig musik.

I början av 2011 samlades ett 30-tal ungdomar för att hitta sätt att öka ungas inflytande i lokala frågor. De konkreta förslag som togs fram på en framtidsverkstad presenterades sedan på skolor och fritidsgårdar. Demokratiarbetet, som engagerade både ungdomar och ungdomshandledare, resulterade bland annat i nätverket Ungdomsforum.

Får hjälp av Sveriges Ungdomsråd
– Dessa erfarenheter har gett oss chansen att vara med i Sveriges Ungdomsråds medborgarprojekt. Det innebär att stadsdelen under tre år får stöd för att utveckla nya sätt att kommunicera med ungdomar, säger Astrid Tunås, utvecklingsledare med ansvar för medborgardialoger i Västra Göteborg.

Medborgarprojektet inom Sveriges Ungdomsråd handlar om hur unga kan få större möjlighet att påverka i sina kommuner. Det finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden och förutom Västra Göteborg deltar ytterligare elva kommuner.

Mix av unga från hela stadsdelen
– Vår del i det hela är att utveckla informationsbiten. Utmaningen är att hitta framkomliga vägar att nå unga i hela stadsdelen, som efter sammanslagningen omfattar både Älvsborg, Södra Skärgården och Tynnered. Det arbetet pågår redan, men nu kan vi avancera snabbare, säger Astrid Tunås.

Ungdomsforum, som är öppet för alla mellan 13 och 25 år, ska fungera som utgångspunkt för arbetet. En projektledare har anställts och stadsdelen bidrar också med pengar till demokratidagar, dialogträffar och marknadsföring.

– Det är de unga själva som bestämmer vilka frågor som ska lyftas. En mentorsgrupp backar upp dem och ser till att dialogen med politikerna fungerar, säger Astrid Tunås.

Utbyte av erfarenheter
Förhoppningsvis får ungdomarna också lära känna nya miljöer och kulturer – stadsdelen omfattar både glesbygd i skärgården, miljonprogram och villakvarter.

– Dialogen mellan unga och de som fattar beslut i stadsdelen ska öka, men lika viktigt är att de unga hittar varandra. Tanken är också att de ska utbyta erfarenheter med unga i övriga projektkommuner. Sveriges Ungdomsråd står för resekostnader som vi annars inte skulle haft råd med, säger Astrid Tunås.