"Svartsjuka är inte romantiskt". Enligt forskning är våld i nära relationer vanligare bland ungdomar än vuxna – ändå är det ofta medelålders barnfamiljer som är i fokus när relationsvåldet kommer på tal. Därför satsar Göteborgs Stad nu för andra året i rad på informationskampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”.

– Tyvärr har man forskat väldigt lite på våld i ungas relationer, men de studier som finns visar att det faktiskt är vanligare bland tonåringar än bland vuxna. Det är väldigt allvarligt eftersom det är som ung man formar sitt beteende i relationer – om man redan som ungdom lever i en våldsam relation kan det få långtgående konsekvenser. Så det är viktigt att förebygga tidigt, säger Helén Broo, som är utvecklingsledare på Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer vid social resursförvaltning.

Kontroll och svartsjuka
Temat för kampanjen, som görs av Dialoga tillsammans med länsstyrelsen och stiftelsen 1000 möjligheter, är ”Svartsjuka är inte romantiskt”. Och just svartsjuka, och kontroll, är en viktig varningsklocka för att förstå och förebygga våld i nära relationer.

– Mobiler och internet har gjort det mycket enklare att kontrollera sin partner, till exempel genom att hela tiden hålla koll på var den är och vem den umgås med. I och med att ungdomar i dag använder sina mobiler så otroligt mycket är det ibland svårt för omgivningen att veta vad de gör och vem de skriver med, säger Helén Broo.

För unga, som ännu inte fullt ut har lärt sig hantera sina relationer, kan det vara extra svårt att veta var gränsen går för vad som är okej.

– Kontroll och svartsjuka kan bli väldigt centralt när man är ung och inte vet hur man ska hantera sina känslor. Till exempel genom att man har orimliga förväntningar på att partnern ska hantera ens egen svartsjuka genom att inte prata med andra.

Stor spridning på nätet
Bakgrunden till kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” är den amerikanska kampanjen ”Teen dating awareness month”. Kampanjens mål är att uppmärksamma människor på att våld förekommer också i ungas relationer, och också att stötta förebyggande arbete. Precis som förra året består kampanjen av affischer och foldrar som sprids till olika verksamheter i Göteborg och regionen, samt via sociala medier.

Förra årets kampanj fick stort genomslag, särskilt på sociala medier, och i år hoppas Helén Broo på ännu större spridning i och med att man nu samarbetar med stiftelsen 1000 möjligheter, som arbetar över hela landet.

– I år kommer vi också att ha en digital variant av affischen som man kan sprida på Facebook och Instagram. Förra året hade vi inte planerat för det, men vi fick ändå en stor spridning med över 15000 visningar, säger hon.

Konferens för yrkesverksamma
En nyhet för i år är att Dialoga och länsstyrelsen i samband med kampanjen också ordnar en konferens för yrkesverksamma på temat våld i ungas nära relationer, där deltagarna bland annat får ta del av forskning på området.

– Den riktar sig till blandade yrkesgrupper som har kontakt med unga, inom exempelvis skola, socialtjänst och fritid. Det är viktigt att de vuxna som möter ungdomarna har kunskap, så att de är beredda om ungdomar behöver prata. Det är ett stort intresse för konferensen – det märks att detta är ett ämne som engagerar och berör, säger Helén Broo.