Två 16-åriga Göteborgskillar som tänt eld på en skola och dömts för mordbrand har istället för att betala skadestånd medverkat i en film där de avråder andra ungdomar från att göra om samma misstag. Det är kommunens försäkringsbolag Göta Lejon som omvandlat sitt skadeståndskrav på tre miljoner kronor till kravet att killarna själva berättar om dådet.

Filmen som heter ”Det var inte meningen!” handlar om de två killarna som anlade en brand på en lågstadieskola förra året.

Killarna träder fram i filmen och beskriver vad som händer från det att branden inträffar till dess att rättsprocessen är avslutad. Deras namn är dock fingerade och det framgår inte vilken skola det är.

Måste träffa de drabbade

– Vi hade ju ett krav på tre miljoner på killarna, men vi såg en möjlighet i den här situationen eftersom vi kände till hela förloppet. Vi vill omvandla skadeståndet till en visserligen pressande resa för killarna som är tvungna att möta alla drabbade. De själva ska berätta om branden för att andra ungdomar inte ska begå samma misstag, säger K-G Berlund, VD för det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon.

5CB0_3.jpg

Skolans matsal och administrativa del förstördes i branden och fick repareras under ett halvår.

Stora konsekvenser

– Killarna har fått gå tillbaka och diskutera med räddningstjänst, polis, åklagare och domare, med fastighetsförvaltaren LFF som fått återställa lokalerna och skolan där elever och lärare fått problem med undervisning.

Förutom alla praktiska detaljer kring förstörda lokaler, datorer och dokument så gick mycket av skolledningens tid och möda åt till att bearbeta rädslan hos de lågstadiebarn fick sin skola nerbränd.

Ska skapa diskussion

Filmen är producerad för högstadieklasser, årskurs 7 till 9 och är klar för distribution om två veckor.

Med filmen som är 25 minuter lång kommer också ett häfte med diskussionsfrågor kring ämnet så att elever och lärare kan diskutera tillsammans efteråt.

Förhandsvisning på T.U.G.G.

– Det har blivit en ganska stark film, de två killarna och den enes mamma berättar om sina upplevelser och känslor kring det här. Nu ska vi provvisa filmen på ungdomskonferensen T.U.G.G. på torsdag så vi får se hur den slår an på ungdomar.

– Vi har ju mycket anlagda bränder, syftet med filmen är att få ungdomar att förstå att den här lilla grejen som man tycker är så kul på kvällen när man inte har nåt annat att göra, det kan få de här konsekvenserna, säger K-G Berglund.

Fotnot:

Under första halvåret i år rapporterar Göta Lejon 49 tidigt upptäckta bränder, 12 av dessa är anlagda i förskolor och skolor under dagtid då det finns människor i byggnaderna.

Under 2002 rapporterades 99 tidigt upptäckta bränder i kommunens fastigheter.