”Föredömligt exempel". Angereds nätverksarbete ”Unga Påverkar” fick i helgen ta emot Fritidsforums stora pris vid en festival i Kalmar. ”I höst åker vi på läger för prispengarna”, säger metodutvecklaren Eva Looström.

Det var bara några dagar kvar till den stora fritidsgårdsfestivalen i Kalmar när Eva Looström fick veta att deras satsning på Unga Påverkar utsetts till årets vinnare av Fritidsforums stora e-pris. I det här fallets står e för empowerment. På svenska: Egenmakt.

– Eftersom varken jag eller min kollega Ali Saidoun hade möjlighet att resa med så kort varsel fick två av våra ungdomar, Melih Deniz och Nariman Abdullaev, åka till Kalmar och hämta priset, säger Eva Looström.

Äran och 5000 kronor
Förutom en rejäl dos ära prisas Unga Påverkar i Angered också med 5000 kronor.

– Ali och jag hoppas att vi framåt höstkanten kan åka på läger för prispengarna. Vi tar med oss ungdomar som jobbat i våra råd. Det får bli ett ganska billigt läger, men om vi sköter all matlagning själva kan det nog gå, funderar Eva Looström.

Unga Påverkar arbetar med att ge unga människor i Angered verktyg för att se på sin stadsdel och sig själva med andra ögon.

Skapat utrymme att vara en del av samhället
– Vi jobbar också med en maktförskjutning så att ungdomarna ska få inflytande över det de tycker är viktigt för dem, säger Eva Looström.

I juryns motivering för 2015 års e-pris heter det bland annat: ”Unga påverkar i Angered är ett föredömligt exempel på egenorganisation och delaktighet som skapat utrymme för unga att driva egna projekt, påverka och vara en del av samhället.”