Ska öka trygghet i Östra Göteborg. Är du mellan 13 och 21 år och bor i Östra Göteborg, och dessutom har åsikter om hur tryggheten i stadsdelen kan öka, då har du från och med nu alla möjligheter att göra din röst hörd. Åtminstone digitalt, då den nya medborgarpanelen ska kommunicera med politikerna via sms och e-post.

– Framförallt är det snabbheten i kommunikationen som är den stora vinsten med att göra den digital. Man behöver inte ta sig till en viss lokal vid en viss tidpunkt. Deltagarna svarar när de själva har tid och behöver inte vänta tills politikerna har tid att träffas, säger Stefan Lydén på kanslienheten för Östra Göteborg.

Det är han som fått politikernas uppdrag att samla ihop en medborgarpanel med unga invånare i Bergsjön, Gamlestaden, Kortedala, Kviberg och Utby, för att kunna ta del av deras tips och åsikter om hur tryggheten kan förbättras på vägen till skolan, vid lekplatser eller andra ställen i stadsdelen.

Bra grund för beslut
– Deltagarna i panelen kommer några gånger per år att få ett mail till sin e-postadress med en länk till ett antal frågor. När svaren kommit in samlas de ihop i en rapport och svaren redovisas för politikerna och blir en viktig del av beslutsunderlaget när nya beslut ska fattas, säger Stefan Lydén, som tidigare arbetat med liknande digitala paneler i Ale kommun.

Tanken är att få en slags ögonblicksbild över vad deltagarna i medborgarpanelen tycker. Bilden kan ge beslutsfattarna inspiration, nya idéer och en fingervisning om hur en grupp medborgare tycker i en specifik fråga.

– Två viktiga faktorer för en lyckad medborgarpanel är dels att politiken frågar det den verkligen är intresserad av, så att deltagarna upplever sin medverkan som betydelsefull, dels att återkopplingen sker snabbt. Den som lagt ner möda på att bidra vill gärna få svar med resultatet i form av statistiskt råmaterial eller en diskuterande analys så fort som möjligt, säger Stefan Lydén.

Rekrytering pågår
Just nu söker man deltagare till medborgarpanelen för fullt, både i den digitala och i den fysiska världen.

– Politikerna är tydliga med att de verkligen har behov av de enskilda individernas synpunkter, och jag vet att det finns många som väldigt gärna vill vara med, nu gäller det bara att hitta varandra, säger Stefan Lydén.

I ett första skede är panelen alltså öppen för personer mellan 13 och 21 år. Den som vill vara med skickar namn, adress, födelseår, e-postadress och mobilnummer i ett mail till medborgarpanelen@ostra.goteborg.se