Unga som grips för ringa narkotikabrott ska få hjälp tidigare. Ett projekt med stöd från Göteborgs Stad och Mobilisering mot narkotika ska förbättra samverkan mellan socialkontor, polis och ungdomsteam och göra tiden mellan gripande och behandlingsinsats kortare.

Genom att erbjuda behandling i ett tidigt skede hoppas man att ungdomen ska vara mer motiverad att ta emot hjälp.

Kan ta flera veckor

– Det ska ske snabbt, helst inom ett par dagar från det att man grips av polisen. Det är viktigt att utnyttja det känsliga läge som uppstått, säger Nasser Zand, socialsekreterare på ungdomsteamet i Väster som driver projektet tillsammans med ungdomsteamen i Nordost och på Hisingen.

Idag kan det ta flera veckor från det att polisen griper en ungdom för narkotikabrott till att han eller hon blir föremål för någon form av insats.

Men nu ska istället ärenden som rör ungdomar under 20 år skickas vidare från handläggaren på socialkontoret direkt till speciella samordnare på ungdomsteamen. Dessa ska snabbt erbjuda en besökstid och ta kontakt med anhöriga.

Socialkontoren avlastas

Den unge får därefter möjlighet att delta i en samtalsserie som är speciellt framtagen i projektet som en första insats för ungdomar som inte tidigare sökt hjälp för missbruk. I samtalen tar man bland annat upp frågor om självbild, hur drogerna påverkar ens liv och vilka mål man har i livet.

– Efter att ha deltagit i samtalsprogrammet har man möjlighet att gå vidare i reguljär behandling. Man kan också få hjälp med provtagning och ställa frågor till vår sjuksköterska, säger Nasser Zand.

Under projekttiden kommer samordnarna på de tre ungdomsteamen att ha regelbundna träffar med socialtjänst och polismyndighet för att utbyta erfarenheter kring olika problem.

– Förhoppningsvis leder det här till att polisen får ökad kunskap om vilken hjälp vi kan erbjuda och att handläggarna på socialkontoren blir avlastade, säger Nasser Zand.

Projektet är en del i den satsning som Göteborgs Stad gör tillsammans med Mobilisering mot narkotika. Det övergripande syftet är att fler ungdomar ska få hjälp att leva fritt från droger och kriminalitet.