Vårt Göteborg satsar på unga skribenter. Idag startar vinjetten ”Mitt Göteborg” där elever skriver om, och fotograferar, platser och företeelser i staden. Elevernas arbeten görs under skoltid och ingår i deras utbildning.

Det finns idag en hel rad olika gymnasieskolor och vuxenutbildningsföretag med medieutbildningar i Göteborg. Tanken är att en del elever vid dessa skolor ska få möjlighet att pröva sina vingar under pågående utbildning.

Det blir kortare och längre reportage eller andra texter under vinjetten ”Mitt Göteborg”. Eleverna skriver om platser, personer, verksamheter eller företeelser i Göteborg. Det kan i princip handla om vad som helst. Ämnena för artiklarna är elevernas egna. Men det måste vara något som finns eller händer i Göteborg.

Premiär

Premiärtexten på ”Mitt Göteborg” handlar om teaterscenen Aftonstjärnan på Lindholmen, ett reportage från en högaktuell kulturinrättning i Göteborg. Skribenten heter Niclas Johansson och fotografen Suzana Diemveska, bägge elever på Studium Centrum.

Även elever som går fotoutbildning på skolorna deltar och står för bilderna i reportagen. I vissa fall fotograferar texteleverna själva. Nästan uteslutande används den nya tekniken med digitalkameror.

Munkebäck

Det är elever från textklasser på Munkebäcksgymnasiets medieprogram som skriver. Munkebäcksgymnasiet har 800 medieelever och en av Sverige största medieutbildning. Här finns Göteborgs första skrivarutbildning på gymnasienivå med inriktning mot journalistik. Skolans fotoelever bidrar också med bilder.
7688.jpg

Också ungdomsredaktionen i Vårt Göteborgs tryckta upplaga har skrivits av texteleverna på Munkebäck. Tidningen delas ut varje månad till samtliga 245
000 hushåll i Göteborg.

Studium Vasa

Under vinjetten ”Mitt Göteborg” kommer det var 14:e dag under våren att publiceras minireportage av elever från den eftergymnasiala medieutbildningen Kommunikation och Media på Studium Centrum (före detta Vasa Kunskapscentrum). Utbildningen, som med sin inriktning på frilansbranschen är den första i sitt slag, fokuserar på tre olika mediayrken: skrivande, fotograferande och redigerande. Till ”Mitt Göteborg” bidrar eleverna med de två förstnämnda, det vill säga text och foto.”

Även andra studerande

Nätupplagan av Vårt Göteborg har redan sedan tidigare ytterligare ett samarbete med gymnasieskolorna i Göteborg. ”Receptet”, ett nytt recept på en maträtt varje vecka görs av kockelever på Burgårdens utbildningscentrum, Studium och Ester Mosessons gymnasium. Eleverna komponerar, lagar och fotograferar sina egna recept.

Tycker ni läsare något om artikeln som eleven gjort är de bara ett musklick bort. Klicka på elevens namn och e-postadressen dyker upp.

Kanske är dessa elevers artiklar de första i en lång framtida skrivkarriär.