Populärt projekt fortsätter. En fjärde omgång av MBU, Människan Bakom Uniformen, drar igång idag i Östra Göteborg. Fler unga har sökt än det finns plats för. Nya inslag är ett besök på polisens ledningscentral och chans att byta roll med Västtrafiks kontrollanter.

Efter oroligheterna med bränder och stenkastning hösten 2009 funderade fritidsassistent Rosmarie Jonasson på hur kontakten mellan ungdomar och myndighetspersonal skulle kunna förbättras.

Hon pratade med besökarna på ungdomens hus, Radar 72, i Östra Göteborg för att få tips och det resulterade i projektet MBU, Människan Bakom Uniformen, som genomfördes för första gången våren 2010.

MBU ger ungdomar chans att under tio träffar ta del av bland annat polisers och brandmäns vardag. Det är ungdomarna själva som ger förslag på innehållet i träffarna. De får till exempel besöka en brandstation och testa rökdykning, eller agera skadade i en simulerad trafikolycka.

– Ungdomarna vill inte bara sitta still och lyssna på en föreläsare, de vill agera och känna och lära sig något på det, säger Rosmarie Jonasson.

Skapar tryggare arbetsmiljö
Hon upplever att de tidigare grupperna har ökat den ömsesidiga förståelsen mellan ungdomarna och uniformsbärare.

– På räddningstjänsten säger man att det har skapat en goare och tryggare miljö. Ungdomarna har fått kunskap och förståelse. Och det har gett ringar på vattnet, de ungdomar som varit med har vuxit jättemycket och vågar säga ifrån om det till exempel är en kompis som börjar käfta med polisen.

Hittills har tre MBU-grupper genomförts i Östra Göteborg och idag startar alltså den fjärde. Den har plats för tolv ungdomar, men det var hela 20 som sökte. Kännedomen om MBU har spridit sig via ungdomar som tidigare varit med och som nu är engagerade som ambassadörer. MBU har också en sida på Facebook som dagligen får nya anhängare.

Teater med biljettkontrollanter
Förutom att sprida kännedomen om MBU bland kompisar har ungdomsambassadörerna också hand om introduktionen för nya grupper. Rosmarie Jonasson tror att möjligheten att få vara delaktig och ta ansvar betyder mycket för de ungas självförtroende.

Höstens grupp kommer förutom att få lära känna ambulanspersonal, brandmän och poliser och besöka dem i deras arbetsvardag också få chans att visa Västtrafiks personal hur det kan kännas att råka ut för en kontroll på bussen eller spårvagnen.

– Det har skapats en viss avoghet mellan ungdomar och kontrollanter. Biljettkontrollanterna är ju ganska många, ungdomarna kallar det för en razzia, säger Rosmarie Jonasson.

I en så kallad forumsteater kommer fem biljettkontrollanter att få spela ungdomar, och ungdomarna att agera biljettkontrollanter. Allt för att skapa förståelse både för hur de unga upplever en biljettkontroll och för hur kontrollanterna upplever ungdomarnas bemötande.

– Det ska skapa en dialog – ”jaha, är det så här ni ser oss, är det så här ni tycker att vi gör”. Förhoppningsvis leder det till att man tänker till och vågar förändra sina vanemönster, säger Rosmarie Jonasson.

På gång i Backa och Centrum
I november åker ambassadörerna till Rosengård i Malmö. Det är en resa som sker på ungdomarnas eget initiativ, för att de vill träffa andra ungdomar och fritidsledare samt representanter för Malmös uniformsyrken för att berätta om MBU i Göteborg men också för att ta del av hur man jobbar mot stenkastning och liknande problem i Malmö.

Introduktionen för den nya gruppen sker på ungdomens hus, Radar 72, i Kviberg i kväll. På nästa träff bär det av till polisens ledningscentral, också det ett nytt inslag på initiativ från ungdomarna.

Även i Askim-Frölunda-Högsbo har man sedan våren 2010 jobbat med MBU-grupper. Nu är också Backa och Centrum intresserade av att börja.