Hur ges barn och unga de bästa förutsättningarna i en stad som arbetar för ekologisk, ekonomisk och social stabilitet? Den frågan hamnar i fokus när Göteborg Stad på fredag arrangerar sin nionde folkhälso- och miljövårdskonferens för en hållbar stad. Då kommer också ett nyinstiftat årligt folkhälsopris att presenteras.

Konferenstemat är högaktuellt eftersom FN:s barnkonvention samma dag fyller 20 år.

Årligt pris på 10.000 kronor

– För att få bästa tänkbara utveckling i vårt samhälle måste ekologi, ekonomi och den sociala sektorn gå hand-i-hand. Ju tidigare den tanken etableras desto bättre, säger Marianne Bernhardtz som är planeringsledare med samordningsansvar för folkhälsofrågor i Göteborgs stad.

Konferensen har lockat intresserade från olika håll; förutom politiker och tjänstemän i Göteborgs stads organisation finns också representanter från Västra Götalandsregionen och flera frivilligorganisationer bland de 150 deltagarna.

I samband med invigningen presenteras också ett nytt folkhälsopris. Det är ett årligt pris om 10.000 kronor som ska gå till någon inom staden, regionen eller frivilligorganisationerna som arbetar för ett hållbart Göteborg.

Talar om vikten av föräldrastöd

Bland föredragshållarna märks Sarah Wamala, generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut, som bland annat kommer att prata om vikten av föräldrastöd och hur stärkta relationer mellan föräldrar och barn kan förebygga sjuklighet.

Mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, familjeförsäkringar och förskolans betydelse är andra nyckelord för Sarah Wamalas inlägg. Nationalekonomen Ingvar Nilsson berättar om hur man kan göra ett socioekonomiskt bokslut för Göteborg, och på så sätt göra en kalkyl på vad uteblivna satsningar får för negativa effekter.

Brett anslag

Kerstin Sjöbratt från BRIS (Barnens rätt i samhället), Ann-Marie Ramnerö från miljöförvaltningen och Carl Mossfeldt från Tällberg Foundation bidrar med andra pusselbitar i spelet om den hållbara staden.

– Vår ambition är att vara breda i anslaget – och när vi nästa år arrangerar konferensen för tionde gången har vi en ny infallsvinkel för ett hållbart Göteborg, säger Marianne Bernhardtz.